• Indhold

Priskonkurrencens detaljer og betingelser

Paralleller, perspektiver og dilemmaer

 

Deltagere

 

Priskonkurrencen er åben for journaliststuderende i Danmark.

 

Indhold

 

Besvarelsen skal tage udgangspunkt i besættelsestiden, befrielsen og tiden umiddelbart efter, og formålet er at formidle viden, refleksion og oplevelse om den historiske periode sat i et meningsfuldt forhold til nutiden. Der er ingen bindinger på emnet, valg af vinkel eller udformning i øvrigt.

Det er vigtigt, at produktionen rammer inden for målgruppen, altså unge mellem 15 og 20 år.

 

Form

 

Besvarelsen skal være et fortællende, udredende eller analyserende journalistisk produkt. Det kan være en eller flere artikler, et tv- eller radioprogram, en multimedieproduktion eller en kombination af artikel og multimedie.

Besvarelsen skal være produceret efter december 2004. De må været produceret af enkeltpersoner eller grupper enten i forbindelse med undervisningen eller som selvstændigt, privat projekt.

 

Omfang

 

Trykt medie: En eller flere artikler. Minimum 18.000, maksimum 25.000 enheder. Udstyret med rubrikker, forslag til illustrationer med billedtekster, eventuelle faktabokse mv. Layout er ikke et krav.
Radioprogram: 10:00-15:00 minutter.
Tv-program: 10:00-15:00 minutter
Multimedie: En produktion med substans svarende til ovennævnte krav for de øvrige medier. Det samme gælder ved kombination af trykte artikler og multimedieproduktion.
Producenterne skal ved brug af kildemateriale som for eksempel fotos dokumentere, at de har sikret sig mod, at tredjeperson kan påberåbe sig copyright eller andre retlige krav.

 

Aflevering

 

Besvarelser skal være juryen i hænde senest fredag 22. april 2005.

Besvarelser sendes anbefalet og i seks eksemplarer til prisopgavens sekretær:

Undervisningskonsulent Birte Kjær Jensen
Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Kontor for erhvervsrettede videregående uddannelser
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
E-mail: Birte.Kjaer.Jensen@uvm.dk

 

Formater

 

Trykt medie: Printet udgave + Cd-rom.

Radio: Cd.

Tv: VHS. (broadcast-udgave skal kunne rekvireres).

Multimedieproduktion: Lægges på nettet. Password med kode sendes til prisopgavens sekretær.

 

Offentliggørelse

 

De prisbelønnede besvarelser bliver offentliggjort i forbindelse med markeringen af 5. maj 2005. Alle tre vindende produktioner kan placeres på hjemmesiden "www.befrielsen1945.dk" efter aftale med UNI•C. Artikler, radio- eller tv-produktioner kan desuden offentliggøres i et trykt eller elektronisk medie på de betingelser, der normalt gælder her.

Producenterne må være villige til at forhandle om og foretage mindre, praktiske og nødvendige formmæssige ændringer i forbindelse med offentliggørelsen.

Producenterne skal ved brug af kildemateriale som blandt andet fotografier dokumentere, at de har sikret sig mod påberåbelse af copyright og andre retlige krav fra tredjemand.

Efter offentliggørelsen har undervisningsinstitutionerne ret til - efter aftale med producenterne - at lægge deres multimedieproduktioner på nettet.

 

Bedømmelse og præmier

 

Præmierne er kr. 35.000, kr. 25.000 og kr. 15.000.

Juryen består af chefredaktør Niels Lunde, journalist Jan Jacob Floryan, historiker Hans Kirchhoff og gymnasieelev Mette Post Riggelsen.

5. Maj-komiteen forbeholder sig ret til at undlade at uddele en eller flere af priserne, hvis juryen ikke finder tilstrækkeligt kvalificerede bidrag.

 

 
 
 
 
 
 
 
0 - Accesskey
9 - Skriv
5 - Ofte stillede spørgsmål
 
 
 
 
 
 
 
 
Revision: 27/01 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005. • Bund