• Indhold

Om websitet

Websitet er udviklet på initiativ af 5. Maj-Komiteen, som er nedsat med statsministeren som protektor og under ledelse af formanden for Frihedskampens Veteraner. Komiteen forestår også forberedelsen af festligholdelsen af 60-året for Danmarks Befrielse.

Undervisningsministeriet er ansvarlig for de aktiviteter, der henvender sig til børn og unge. Hovedopgaven er udarbejdelse af dette website, beregnet til undervisningsbrug i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. UNI•C står for opbygningen af websitet.

 

Faglig baggrund

 

Websitet er møntet på uddannelsessøgende og forholder sig til deres verden, interesser og historieforståelse.

Kilder i form af tekst, billeder, film og lydklip er udvalgt med henblik på undervisningssituationer, og opsætning af problemstillinger og forslag til arbejdsformer er tilrettelagt herefter. Det betyder naturligvis ikke, at andre brugere ikke vil have glæde af at benytte websitet.

Websitet tager udgangspunkt i befrielsessituationen i maj 1945, som den blev oplevet af et flertal af danskere, og relaterer en række af besættelsestidens vigtige spørgsmål til den nutidige diskussion.

Heraf følger at ikke alle temaer er blevet dækket ind. Det har der ikke været økonomiske ressourcer til, og det har heller ikke været den pædagogiske målsætning. En alt for stor informationsmængde vil skabe uoverskuelighed.

I stedet er websitet centreret om vigtige og relevante temaer såsom: Demokrati og diktatur, samarbejde eller modstand, frihedskamp og terrorisme samt synet på og betydningen af besættelsestiden i dag.


/Hans Kirchhoff

 

Redaktører

 

Websitets baggrundsartikler, kildebeskrivelser, lærermateriale m.v. er udarbejdet af en redaktion bestående af historikere og pædagogiske konsulenter.

Da webstedet blev etableret i forbindelse med 60års jubilæet for Danmarks befrielse, bliver indholdet ikke længere revideret og de ansvarlige historikere er ikke længere tilknyttet webstedet. Derfor har vi heller ikke mulighed for at opgive kontaktoplysninger på redaktørerne/historikerne.

 

Tak til

 

Thomas Bendixen, Esben Kjeldbæk, Henrik Lundbak, Frihedsmuseet, Hans Sode-Madsen samt andre, der har hjulpet undervejs.

Tak til de mange rettighedshavere der velvilligt har tilladt os at vise fotografier, avisartikler, boguddrag mv. samt film- og lydklip på webstedet.

 

Privatliv

 

Privatlivspolitikken for websitet.

 

Teknik

 

UNI•C har ansvar for den tekniske udarbejdelse af websitet.

For at kunne afspille video- og lydklip skal du anvende en Windows Media Player© og for at høre andre af lydklippene skal du anvende en RealPlayer© .

Der findes en detaljeret beskrivelse af teknik og tilgængelighed og en særlig beskrivelse af Pop-up.

 

Design

 

Webstedets logo er udarbejdet af Per Arnoldi. UNI•C har lavet den grafiske opsætning af websitet.

 

Ophavsret

 

UNI•C har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af kildematerialet. Skulle enkelte mangle, bedes der rettet henvendelse til UNI•C.

 

Kontakt

 

EMU-redaktionen ved Undervisningsministeriet, UNI•C - Styrelsen for it og læring.

Mailadresse: info@emu.dk

Bemærk, at webstedet blev etableret i forbindelse med 60års jubilæet for Danmarks befrielse. De enkelte tekster blev skrevet af faghistorikere, som den gang var tilknyttet projektet. Indholdet bliver ikke revideret løbende, da de ansvarlige historikere ikke længere er tilknyttet webstedet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 28/11 2013. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund