• Indhold

Stikord til inspiration

Paralleller, perspektiver og dilemmaer

 

 

4. maj 1945 blev mørkelægningsgardinerne rullet op og levende lys sat i vinduerne som tegn på, at Danmark efter fem års tysk besættelse igen var frit.

Forbi var tiden med illegale tryksager, jernbanesabotage, clearingmord, likvideringer, tyske soldater i gaderne, varemangel, pengespekulation, heltemod, fejhed og bestandig usikkerhed om, hvem der var ven, og hvem der var fjende.

Befrielsen kom med nationalfølelse, taler og fornemmelse af det store fællesskab. Så fulgte retsopgøret, hverdagen og mange års angst for en ny stormagtskrig.


PARALLELLER

 • National identitet
 • Modstandskamp
 • Terror
 • At vinde freden
 • Materiel knaphed
 • Flygtninge

PERSPEKTIVER

 • Lever værdierne fra dengang stadig? 
 • De dybe sår - hvordan lever man med dem?
 • Nazisme på ny
 • National overlevelse
 • Kan smerte opgøres i penge?
 • Har vi lært noget?
 • Har vi glemt noget?

DILEMMAER

 • Loyalitet over for sagen eller mennesket? 
 • Pacifisme versus væbnet modstand
 • Fællesskabet sat på prøve
 • Ven eller fjende - hvem kan man stole på?
 • Når ord bliver farlige - hvor meget tør man sige højt?

 

 
 
 
 
 
 
 
0 - Accesskey
9 - Skriv
5 - Ofte stillede spørgsmål
 
 
 
 
 
 
 
 
Revision: 27/01 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005. • Bund