• Indhold

9. april

 

9. april 1940 var datoen for den tyske besættelse af Danmark. Danmark indgik ikke fra starten i Hitlers krigsplaner, men det ændrede sig i vinteren 1940. Hitler frygtede, at Storbritannien og Frankrig ville sende tropper til Skandinavien, der kunne true Tyskland nordfra, og ønskede med et angreb på Norge og Danmark at komme de allierede i forkøbet. Desuden ønskede tyskerne at besætte Norge for at få flåde- og ubådsbaser i landet. Danmark kom med som en trædesten på vejen til Norge.
I begyndelsen af april sendte den danske ambassade i Berlin indberetninger til Udenrigsministeriet om unormale tilstande, der kunne tyde på forberedelser til tysk besættelse af Danmark. Regeringen var ikke indstillet på at forsvare landet mod en overmagt, og da tyskerne overskred grænsen overgav man sig hurtigt. Der var dog kampe i Sønderjylland, hvor 16 soldater blev dræbt og 23 såret. Den danske regering protesterede over "krænkelsen af dansk neutralitet", men besluttede at "ordne forholdene under hensyn til den besættelse, der har fundet sted."
Regeringen blev udvidet med repræsentanter fra Venstre og de Konservative, og de danske institutioner fik lov til at fortsætte. I flere år forsøgte man så at leve videre på den illusion, at alt blot kunne fortsætte som hidtil, og som om Danmark stadig var et neutralt land.

 
 
 
 
 
 
Revision: 08/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005. • Bund