• Indhold

BOPA

 

Forkortelsen står for BOrgerlige PArtisaner.

BOPA var besættelsestidens vigtigste sabotageorganisation. Den havde sin rod i den kommunistiske del af modstandsbevægelsen. Derfor hed den oprindelig KOPA (KOmmunistiske PArtisaner). Navneforandringen udsprang af en spøg, men peger samtidig i retning af, at man ønskede at finde frem til andre end kommunister, som kunne deltage i sabotagen. DKP havde dog hele tiden den overordnede ledelse.
Gruppen fik kontakt med SOE (den britiske organisation, som søgte at støtte modstandsbevægelser i de tysk besatte områder), som forsynede den med sprængstoffer og tændsatser. Gruppen stod bag mange af de mest berømte sabotager, og nogle af gruppens medlemmer påtog sig det ubehagelige arbejde at likvidere stikkere. Mange medlemmer af gruppen blev arresteret af tyskerne, og mange af dem blev udsat for tortur.

 
 
 
 
 
 

Revision: 09/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund