• Indhold

Christian den 10.
(1870-1947)

 

Kongen var før besættelsen ikke videre populær.
Han havde i 1920 afskediget den daværende regering uden, at den var kommet i mindretal i Folketinget, men var blevet tvunget til at trække afskedigelsen tilbage.
Under besættelsen blev han til gengæld et nationalt samlingspunkt. I begyndelsen af besættelsen red han dagligt uden ledsagelse rundt i København. Det vakte beundring og respekt. Endnu større opbakning fik han, da han faldt af hesten og sårede benet i oktober 1942.
Efter sine dårlige erfaringer med at handle uden om politikerne i 1920 ændrede han holdning under besættelsen.
Han rådførte sig hele tiden med de ledende politikere, og efter d. 29. august 1943 ophørte han med at udøve sine funktioner.
Han gik ikke selv af, men opholdt sig i stedet på Sorgenfri Slot i Lyngby, hvor han betragtede sig selv som fange.

 
 
 
 
 
 
Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005. • Bund