• Indhold

Clausen, Frits
(1893-1947)

 

Frits Clausen blev leder af det danske nazistparti i 1933. Han blev valgt ind i Folketinget for partiet før besættelsen. Efter den tyske besættelse forsøgte han flere gange at få tyskerne til at hjælpe sig med at komme til magten i Danmark, men de havde ikke tiltro til ham og partiet, og derfor kom der ikke noget ud af hans anstrengelser. Til hans store fortrydelse. Han bakkede op om de danske nazisters indsats for at hverve danskere til tysk krigstjeneste. I partiet var der mange magtkampe, og Frits Clausen mistede magten i partiet i sommeren 1943. Han meldte sig som læge til tysk krigstjeneste, men kom aldrig til fronten. Han blev arresteret d. 5. maj 1945, men han døde, før retssagen mod ham kom i gang.

 
 
 
 
 
 
Revision: 24/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005. • Bund