• Indhold

Fagforeninger

 

Fagbevægelsen var historisk tæt knyttet til Socialdemokratiet.

Samtidig havde den som sin opgave at medvirke til, at dens medlemmer fik tålelige løn- og arbejdsvilkår.

Den kom derfor fra starten af besættelsen til at stå for en tilslutning til samarbejdspolitikken. En hovedbegrundelse var, at det gjaldt om at undgå at ødelægge organisationen og at prøve at skåne medlemmernes levemuligheder så meget som muligt. Det betød, at den - uden glæde -  i første omgang måtte acceptere en række tilbageskridt for medlemmerne. Fx måtte den acceptere en række lønmæssige tilbageslag og opgivelse af strejkeretten allerede i 1940. Ikke mindst efter krav fra partiet Venstre, som krævede disse indskrænkninger for at indtræde i og fortsætte i regeringen. Fagbevægelsen accepterede også, at danske arbejdere måtte tage arbejde i Tyskland. Ledelsen var socialdemokratisk og så med stor skepsis på DKP og dette partis stigende indflydelse på grund af dets succes i modstandsbevægelsen.

 
 
 
 
 
 

Revision: 09/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund