• Indhold

Frihedsfonden

 

Efter befrielsen d. 5. maj 1945 var det en almindelig opfattelse, at danskere burde gøre noget for de modstandsfolk, der på grund af deres farlige indsats havde vanskeligheder med at komme tilbage til et normalt liv. Også modstandsfolks efterladte, fx børn, burde ifølge denne opfattelse støttes. Der blev oprettet en fond, Frihedsfonden, som skulle varetage denne opgave. Fonden samlede et stort beløb ind, og den fik en længere levetid, end det var forudset i 1945. Det hang bl.a. sammen med, at en række af eftervirkningerne af deltagelse i modstandskampen først viste sig senere. Fx er der det såkaldte kz-syndrom, som viser sig ved, at folk, der har været i koncentrationslejr, mange år senere får alvorlige psykiske og fysiske eftervirkninger af opholdet. Fonden eksisterede indtil 1996. Et håndgribeligt resultat af Fondens virke er de såkaldte 4.-maj-kollegier.

 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund