• Indhold

Frihedsrådet

 

Frihedsrådet blev dannet i september 1943.
Rådet bestod af repræsentanter for store modstandsorganisationer som DKP, Frit Danmark, Ringen, De frie Danske og Dansk Samling. Hensigten med dannelsen af rådet var at koordinere modstandskampen og være med til at forsøge at lægge planer for, hvad der skulle ske, når tyskerne var ude af landet.
I november 1943 udsendte rådet "Naar Danmark atter er frit", hvori der blev opstillet nogle konkrete overvejelser over forholdene i et frit Danmark.
Rådet nedsatte en række underudvalg: Bladudvalget, Kommandoudvalget, Det juridiske Udvalg, Sabotageudvalget og flere andre.
Frihedsrådet blev den stemme, som befolkningen lyttede til i afgørende situationer, ikke mindst i forbindelse med Folkestrejken i København 1944. Af samme grund så ”de gamle politikere” på Frihedsrådet med stor skepsis, men da de indså, at de ikke mere havde samme prestige og indflydelse som Frihedsrådet, indledte de et samarbejde med rådet. I sidste ende førte det frem til samarbejdet i forbindelse med befrielsen i maj 1945.

 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund