• Indhold

Grundfortælling

 

Udtrykkes bruges af forskere i besættelsestidens historie til at beskrive den skildring af besættelsestiden, som er den mest almindelige.
Den er bl.a. benyttet i en række skolebøger, og det er den, som oftest er blevet fremstillet i forbindelse med besættelsestidsjubilæer.
Det er en fortælling om besættelsen, som i meget kort form går ud på, at tyskerne besatte Danmark i april 1940.
Danskerne indså i begyndelsen, at man måtte indrette sig efter magtforholdene.
Den danske regering førte, modstræbende, en tilpasningspolitik, der kom tyskernes krav i møde på nogle områder, men som skånede befolkningen mod overgreb.
Samtidig var der en passiv modstand, som lidt efter lidt gik over i en mere aktiv modstand.
I første omgang førte denne folkelige modstand til, at tilpasningspolitikken blev opgivet i august 1943.
Senere medførte modstanden, at Danmark ved besættelsens slutning blev anerkendt som et af de lande, der havde været med i kampen mod Nazityskland.

 
 
 
 
 
 

Revision: 09/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund