• Indhold

Historisk fortælling

 

En fortælling har en begyndelse, et forløb over tid og en afslutning. Historien forstået som fortiden - tiden der er gået, har efterladt sig spor, men er i sig selv forsvundet. Disse spor fortolkes og sættes i en meningsfuld sammenhæng, dvs. at der skabes en historisk fortælling, som gør rede for et forløb over tid.

Indlevelse og kreativ tænkning bærer den historiske fortælling frem. Fortællingen er i sin grundform beskrivelser af to eller flere begivenheder, som knyttes sammen af fortællerens forklaringer.

Valget af begivenheder, og den måde de sammenkædes på, er udtryk for tolkning af historien. Fortællingen baserer sig på indsigt i det historiske indhold, indlevelsesevne, fantasi og en interesse i at give fortællingen mening.

Uddrag af Fælles Mål, Faghæfte 4, Historie s. 83-84, udgivet af Undervisningsministeriet 2004 (se også http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Historie/vejledning.html - søg efter overskriften "Historisk fortælling").

 
 
 
 
 
 

Revision: 09/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Ministeriet for Børn og Undervisning er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund