• Indhold

Hitler, Adolf
(1889-1945)

 

Hitler var leder af Nazistpartiet i Tyskland, Føreren.

Han blev Rigskansler i Tyskland i 1933, og straks efter at magten var blevet overladt til ham, gennemførte han en række foranstaltninger, som satte enhver opposition ud af kraft. I de følgende år gennemførte han og partiet en række anti-demokratiske love i Tyskland og en aggressiv udenrigspolitik, som havde til mål at omstyrte fredstraktaterne efter 1. verdenskrig og skaffe Tyskland ”Lebensraum”.

Med angrebet på Polen i september 1939 havde Storbritannien og Frankrig fået nok, og krigen var en kendsgerning. Senere indtrådte andre lande i krigen, ikke mindst USA og Sovjetunionen, og krigen blev hermed en verdenskrig.

Danmark spillede ikke nogen stor rolle i Hitlers planer. Besættelsen i april 1940 blev besluttet ret kort tid, før den blev gennemført, og der er ikke særligt mange eksempler på, at Hitler direkte beskæftigede sig med Danmark. Til gengæld spillede han en indirekte rolle, idet mange af de tyske beslutningstagere i Danmark måtte tage hensyn til, hvad de opfattede som hans politik.

 
 
 
 
 
 

Revision: 08/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund