• Indhold

Hvidstengruppen

 

En meget kendt modstandsgruppe.
Den fik sit navn, fordi ejeren af Hvidsten Kro ved Randers, Marius Fiil, og hans familie udgjorde størstedelen af gruppens medlemmer.
Gruppens indsats bestod i at organisere modtagelsen af våben fra Storbritannien og nogle i Storbritannien uddannede faldskærmsagenter.
Gruppen blev arresteret i marts 1944, og otte af medlemmerne blev henrettet af tyskerne i juni 1944. Denne henrettelse vakte stor forbitrelse og var stærkt medvirkende til, at den københavnske befolkning gik i strejke i slutningen af juni 1944.

 
 
 
 
 
 

Revision: 08/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund