• Indhold

Ideologi

 

En samling af tanker, holdninger og normer, som vedrører opfattelsen af samfund og mennesker, og som udgør en helhed. Man taler fx om en liberal ideologi, som udgør en samlet opfattelse af, hvordan et godt samfund skal se ud: Et samfund, hvor staten spiller en lille rolle, og hvor vægten lægges på individets udfoldelsesmuligheder. En konservativ ideologi lægger vægt på, at samfundene skal udvikle sig langsomt og organisk, og hvor man kun skal "forandre for at bevare". Den nazistiske ideologi indeholdt tanker om, hvordan landet skulle styres (førerdyrkelse), og for hvilke personer, der hørte med til folkefællesskabet, nemlig alle de racerene arier. En totalitær ideologi opstiller normer for alle aspekter af menneskers liv, også i privatsfæren, og udelukker diskussion om andre måder at opfatte mennesker og samfund på.

 
 
 
 
 
 

Revision: 03/05 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund