• Indhold

Illegale blade

 

Allerede i 1930'erne havde den danske regering forsøgt at påvirke den danske presse til at neddæmpe kritikken af Tyskland. Det lykkedes ikke i alle tilfælde at holde kritiske artikler ude af pressen. Efter den tyske besættelse blev der indført censur på pressen. I starten var den ret lempelig, men skruen strammedes mere og mere. Der blev derfor et stort behov for, at der opstod kanaler, hvor danskerne kunne få en bedre adgang til oplysninger om, hvad der skete i krigen uden for Danmark. Og der blev også et behov for blade, der kunne kanalisere den begyndende utilfredshed med regeringens samarbejdspolitik ud til et bredere publikum. Der fremkom derfor en stor underskov af illegale blade, som fik større og større udbredelse og større og større betydning for befolkningens holdninger.
Der er ingen tvivl om, at netop de illegale blade var en meget væsentlig årsag til, at befolkningen gjorde op med samarbejdspolitikken. Dermed blev deres indsats også en afgørende faktor for, at Danmark efter besættelsen af mange lande kunne betragtes som et land, der havde været med blandt  modstanderne af nazismen.

 
 
 
 
 
 

Revision: 26/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund