• Indhold

Nasjonal Samling

 

Nasjonal Samling  var det norske nazistparti, dannet af Vidkun Quisling i 1933.

Partiet opnåede ingen særlig stor tilslutning før den tyske besættelse 9. april 1940, men kom herefter til at spille en betydelig rolle.

Medlemmer af partiet blev af tyskerne indsat som medlemmer af en "national regering", som prøvede at dreje Norge i en nazistisk retning. Der var dog stor folkelig modstand mod dette, men prisen var, at mange nordmænd blev henrettet af tyskerne, og at mange døde i tysk krigsfangenskab.

I alt kostede besættelsen ca. 10.000 nordmænd livet. Efter besættelsen blev omkring 50.000 nordmænd dømt for landsskadelig virksomhed, her iblandt Quisling, som blev henrettet.

 
 
 
 
 
 
Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005. • Bund