• Indhold

Nationale modstandsfolk

 

Et af motiverne til at deltage i modstandskampen mod tyskerne var ønsket om at bevare danskheden og Danmark som en samlet stat.

I besættelsens første år gik der en national bølge gennem landet: man sang danske sange, Danmarkshistorien blev dyrket, og der var en stærk opslutning bag kongen som symbol for danskheden.

En del folk fra disse nationale kredse gik ind i modstandsbevægelsen fra dens begyndelse. De var bange for, at dansk kultur og dansk selvstændighed ville forsvinde, og de var også utilfredse med den politik, som især de radikale havde stået for tidligere. De opfattede den som et forræderi mod det nationale. Deres deltagelse i modstandskampen skal derfor også ses som en protest mod "Stauning-Munch-systemet", altså mod socialdemokrater og radikale.

 
 
 
 
 
 

Revision: 15/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund