• Indhold

National vækkelse

 

Lige efter den tyske besættelse opstod der i mange kredse en angst for, at dansk identitet skulle komme under pres. Derfor opstod der en række initiativer, som skulle sikre, at den danske kulturarv og den danske historie blev styrket. Det gav sig fx udtryk i de såkaldte alsangsstævner, hvor mange mennesker kom sammen og sang danske nationale sange. På film og på teatrene dyrkede man dansk historie og stærke danske personligheder, og der var en meget stor opslutning bag kongen, Christian d. 10., som kom til at stå som symbol for danskheden.

 
 
 
 
 
 

Revision: 23/01 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund