• Indhold

Stauning, Thorvald
(1873-1942)

 

Thorvald Stauning var i mange år den ubestridte leder af Socialdemokratiet og var stærkt medvirkende til at gøre partiet til et bredt folkeparti. Han havde været statsminister siden 1929, da tyskerne besatte Danmark i april 1940.

Stauning gik ind for, at de politiske partier burde stå sammen i den vanskelige situation og overtalte derfor medlemmer af andre partier til at indtræde i regeringen. Han lagde meget stor vægt på, at denne samlingsregering holdt sammen, og derfor gik han med til love, som bl.a. blev krævet af Venstre, der ramte hans kernevælgere hårdt.

Han gik også med til regeringsomdannelser, som indsatte folk uden for de politiske partier i regeringen for at imødekomme krav fra folk, der var utilfredse med nogle af politikerne. Han kom til at stå for en vidtgående tilpasningspolitik over for tyskerne og støttede ofte udenrigsminister Erik Scavenius, når denne ønskede at bøje sig for tyske krav, som andre politikere var skeptiske over for.

 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund