• Indhold

Storbritannien

 

Betegnelsen Storbritannien omfatter England, Skotland, Wales og Nordirland.
Ofte bruger man betegnelsen England om denne union, men England er altså en del af Storbritannien.

Storbritannien var før den tyske besættelse Danmarks vigtigste handelspartner.
Ledende britiske politikere udtrykte forståelse for Danmarks vanskelige situation før den tyske besættelse. Da tyskerne rykkede ind i Polen i september 1939, erklærede Storbritannien krig mod Tyskland, og i sommeren og efteråret 1940 så situationen meget vanskelig ud for landet.

De britiske soldater havde trukket sig tilbage fra fastlandet, og tyskerne bombede dele af Storbritannien. Men den frygtede tyske invasion blev aldrig til noget, og langsomt begyndte briterne at få fremgang i kampen, ikke mindst efter at USA gik ind i krigen. Hermed fik man også kræfter at være med til at organisere en modstandskamp bag de tyske linier gennem organisationen SOE, som bl.a. var med til at skaffe våben til den danske modstandsbevægelse.

Også den britiske radio, BBC, fik meget stor betydning for den folkelige opbakning til modstandskampen. Der blev sendt daglige udsendelser til Danmark med oplysninger om krigens gang og med kodede meddelelser til modstandsbevægelsen.

Men samtidig med at briterne udadtil støttede modstandsbevægelsen, arbejdede man på de indre linier med at opretholde et godt forhold til de danske politikere. Denne dobbelte politik gav anledning til mange sammenstød med den ledende danske politiker, Christmas Møller, som var blevet inviteret til at komme til London.

 
 
 
 
 
 

Revision: 11/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund