• Indhold

Telegram-krisen

 

Krisen i forholdet mellem besættelsesmagten og Danmark i november 1942 blev kaldt "telegramkrisen", fordi den blev udløst af et telegram fra den danske konge.

Hitler havde lykønsket kongen med hans fødselsdag, og kongen svarede, som han havde gjort tidligere: "Spreche meinen besten Dank aus" (Jeg udtaler min bedste tak). Hitler opfattede det som en fornærmelse, at svaret var så kort og afmålt, og han krævede, at den tyske politik i Danmark skulle ændres, og at aftalerne fra 9. april 1940 skulle opsiges. Hitlers noget ubeherskede reaktion skal nok ses i lyset af en opsparet utilfredshed med danskernes holdning til besættelsesmagten, og i lyset af, at det var begyndt at gå tilbage for den tyske krigsførelse. Det kom til en række forhandlinger, som førte til, at der kom ændringer i regeringen, bl.a. blev Scavenius statsminister. Også den tyske rigsbefuldmægtigede blev udskiftet. Den nye tyske leder i Danmark var SS-generalen Werner Best. Det var forventet, at Best ville skærpe den tyske kurs kraftigt, men det viste sig, at også han var indstillet på at føre "fredsbesættelsespolitikken" videre.

 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund