• Indhold

USA

 

Efter amerikanske troppers deltagelse i 1. verdenskrig var den almindelige holdning i USA, at amerikanerne ikke skulle blande sig i forholdene i Europa. Landet førte således en isolationistisk politik. Ved udbruddet af 2. verdenskrig i september 1939 meldte USA sig derfor ikke som krigsdeltager. I løbet af 1940 og 1941 kom der dog en vis opblødning af den amerikanske isolationistiske politik, idet man støttede Storbritannien gennem den såkaldte Låne- og Lejelov, som bevirkede, at USA udlånte og udlejede krigsmateriel. Endvidere deltog man i konvojer, der skulle beskytte sejladsen over Atlanterhavet, og Island og Grønland blev besat af amerikanerne. Da Japan d. 9. december 1941 angreb flådebasen Pearl Habour på Hawaii, trådte USA ind i krigen, både i Asien og i Europa. Den amerikanske indsats begge steder spillede en meget stor rolle for, at aksemagterne blev nedkæmpet, og den amerikanske rustningsproduktion blev afgørende for, at Tyskland ikke kunne vinde. Krigen i Europa sluttede i maj 1945, men det var først efter nedkastelsen af to atombomber i august 1945, at Japanerne overgav sig.

 
 
 
 
 
 

Revision: 03/05 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund