• Indhold

Angrebet på demokratiet - Kampen om demokratiet 1930-45

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilke argumenter er der blevet fremført mod den form for demokrati, som kaldes parlamentarisk, som altså bygger på, at vælgerne sammensætter et parlament/Folketing, hvor man gennem diskussioner og debatter prøver at nå frem til løsninger på samfundsmæssige problemer?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen og kilderne:

 1. Hvilke argumenter blev der blandt tilhængere af autoritære styreformer fremført mod parlamentarisk demokrati?
 2. I hvilke kredse i Danmark fandt man især folk, der argumenterede mod parlamentarisk demokrati?
 3. Hvilke argumenter blev der i  Danmark fremført mod det danske politiske system?
  Inddrag i besvarelsen kilderne fra ungkonservatives rejse til Tyskland og referatet af en debataften i KU.
  Lav en liste over de argumentere, der blev fremført til støtte for, at forholdene i Nazityskland var bedre end i det danske system.
 4. Hvilke midler blev bragt i anvendelse fra modstanderne af det danske parlamentariske demokrati?
  Til besvarelsen: benyt billederne i kilderne
 5. Hvad var holdningen i partiledelsen hos e konservative til KU'ernes initiativer og offentlige tilkendegivelser?
  Inddrag referatet fra Christmas Møllers møde i Hjørring i kilderne
 6. Hvordan forsøgte man fra socialdemokratisk side at argumentere mod de anti-demokratiske tendenser i Danmark? Inddrag valgplakaten med Stauning og programudtalelsen fra 1934.
  Det har været påstået, at plakaten med Staunings billede ("Stauning eller kaos") kunne sammenlignes med ønsket om, at "en stærk mand" skulle løse problemerne i Danmark. At der altså var lighedspunkter med nazisternes opfattelse af den stærke leder. Synes I, at denne sammenligning holder?
 7. Hvilke kredse stod i starten af besættelsen bag den skeptiske holdning til det parlamentariske demokrati?
  Hvilke midler benyttede de?
  Hvilke argumenter fremførte de (inddrag her interviewet med direktør Knud Højgaard i kilderne)?
 8. Hvorfor kom den skeptiske holdning til det parlamentariske demokrati til at spille en stadig mindre rolle frem gennem besættelsen?

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund