• Indhold

Kilder til Angrebet på demokratiet - 1940: Stormen på regeringen

 

Kilde
TypeKildeBeskrivelseårstal
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Nazisterne om magtovertagelsenI løbet af 1940 voksede forventningerne blandt de danske nazister om, at det nazistiske DNSAP – Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti - snart ville kunne tage magten.

Herunder er optrykt de to første sider af et nyhedsbrev til DNSAP-medlemmer, udsendt af partiets ledelse d. 6. september 1940. I brevet forklares det, hvordan medlemmerne skal forholde sig til et snarligt magtskifte i Danmark.

I øvrigt: (Thorvald) Stauning var formand for Socialdemokratiet og Danmarks statsminister i 1940.


DNSAP-Cirkulære, 6. september 1940
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1940
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Nazisternes syn på sig selvSom led i deres forsøg på at gennemføre en nazistisk magtovertagelse i Danmark afholdt det danske nazist-parti DNSAP en demonstration i København d. 17. november 1940. Anført af deres fører, Frits Clausen, gik nazisterne fra et mindearrangement i Forum på Frederiksberg ind til Rådhuspladsen, hvor de ville nedlægge blomsterkranse foran statuen af "den lille hornblæser". Nazisterne ønskede - officielt - at gøre dette til ære for de danske soldater, der var faldet i kamp med tyskerne den 9. april 1940.
Mange mennesker i Danmark var vrede over, at nazisterne brugte de døde danske soldater i et forsøg på at indføre nazistisk styre. Derfor dukkede der også større grupper moddemonstranter op d. 17. november - for at markere modstand mod DNSAP og nazismen.
Herunder ses DNSAPs egen beskrivelse af forløbet af mindearrangementet i Forum - samt den efterfølgende demonstration. Beskrivelsen blev bragt på forsiden af deres avis Fædrelandet.

Prøv at læse afsnittene "Partiføreren kommer" og "Enestaaende Hyldest til Frits Clausen". Hvordan beskriver nazisterne sig selv - og deres fører? Sammenlign nazisternes billede af sig selv med deres billede af Stauning (den danske statsminister) og hans regering.
Hvem mener nazisterne er de værdige til at besidde magten i Danmark?
Læs også afsnittet "Politiken", Gadens Pøbel samt "Stauning-Folkene Arm i Arm".

I øvrigt: Nazisterne hentede mange af deres politiske symboler fra Danmarkshistorien. Lurerne, som beskrives i teksten, er musikinstrumenter fra bronzealderen, som nazisterne havde lavet kopier af.
Derudover: En kandelaber er en form for lysestage.
S.A. stod for Storm-Afdeling - som var de militante dansk-nazistiske stormtropper. En sysselleder var en leder af en afdeling i DNSAP.


"Fædrelandet", 18. november 1940. Forsiden
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1940
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Nazistiske trusler mod regeringenI oktober og november 1940 kørte det danske nazist-parti, DNSAP, en kampagne for en nazistisk magtovertagelse i Danmark.
Den 9. november offentliggjorde DNSAPs avis Fædrelandet et åbent brev til den danske regering. I brevet beordredes den danske statsminister, Thorvald Stauning, til at træde tilbage.
Artiklen var skrevet af den danske nazist Preben Wenck. I artiklen kritiserer Wenck især regeringen for at være skyld i begivenhederne den 9. april, hvor Danmark var blevet besat. Derudover angriber Wenck også "systemet", dvs. den måde, det danske samfund var indrettet - med f.eks. valg og folketing. Dette "system" betegner Wenck som usselt.
Wenck opstiller i artiklen en række krav, som han kræver et svar på fra statsministeren inden for 5 dage.

Prøv at læse artiklen fra nederst i spalte 3 - ved afsnittet, som starter med "Hr. Statsminister Stauning" - og så indtil den øverste del af den sidste spalte, hvor Wenck sætter sin frist til Stauning.
Wencks artikel blev ikke taget alt for alvorligt. Regeringen ignorerede som en helt naturlig ting Wencks trusler. Og kun få uger senere stod det klart, at nazisterne ikke ville få lov af tyskerne til at tage magten.


"Fædrelandet", 9. november 1940, side 3
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1940
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Uvenlig modtagelse af de danske nazisterDe 17. november 1940 gennemførte det danske nazist-parti DNSAP en demonstration i København. Anført af deres fører, Frits Clausen, gik nazisterne fra et mindearrangement i Forum på Frederiksberg ind til Rådhuspladsen, hvor de ville nedlægge blomsterkranse foran statuen af "den lille hornblæser". Nazisterne ønskede at gøre dette til ære for de danske soldater, der var faldet i kamp med tyskerne den 9. april 1940. Samtidig ønskede nazisterne også at markere sig som led i deres forsøg på at overtage magten i Danmark - og afsætte den danske regering.
Mange mennesker i Danmark var vrede over, at nazisterne brugte de døde danske soldater i et forsøg på at indføre nazistisk styre. Derfor dukkede der også større grupper moddemonstranter op d. 17. november - for at markere modstand mod DNSAP og nazismen.

Herunder ses dagbladet Politikens reportage fra den nazistiske demonstration i 1940.
Politiken var tilknyttet det Radikale Venstre, og var stærkt negativ over for nazisternes anti-demokratiske holdninger.
Samtidig støttede avisen den siddende danske regering. Kan det læses af reportagen?
Læg bl.a. mærke til, hvordan nazisternes forhold til loven bliver beskrevet.
Læg også mærke til, hvordan moddemonstranterne bliver beskrevet, og hvordan Politiken vurderer politiets indsats.

I øvrigt: Fædrelandet, som nævnes i reportagen, var DNSAPs avis.
Derudover: Krigsministeriet er det, som i dag kaldes Forsvarsministeriet. Ministeriet havde op til demonstrationen forbudt danske officerer at deltage i den nazistiske manifestation iført uniform.


”Politiken”, 18. november 1940. Forsiden
Efter aftale med Politiken.
1940
foto
Billede
Nazisterne mødes i ForumDNSAP mindeappel for de danske faldne d. 9. april 1940 i Forum d. 17. november 1940.
Mindeappellen afholdtes i forbindelse DNSAP's forsøg på at overtage magten
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1940
foto
Billede
DNSAP's parade på RådhuspladsenDNSAP's parade ved Den lille Hornblæser på Rådhuspladsen d. 17. november 1940.
Paraden afholdtes i forbindelse med DNSAP's forsøg på at overtage magten.
Uden om den nazistiske demonstration ses en utilfreds folkemængde, som holdes tilbage af politiet.
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1940
foto
Billede
Frits ClausenPartifører Frits Clausen (til venstre) foran DNSAP's hovedkontor i Bovrup i 1942
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1942
html-fil
Website
Filmklip fra DR om "Kampen om demokratiet 1930-45"

Filmklippet kan ses på DRs websted om befrielsen under emnet "Dagligliv i Danmark 1940-45"

Titlen på filmklippet er:

Danske Nazister marcherede
Den 17. november 1940 demonstrerede danske nazister på Rådhuspladsen i København.
Klippets længde: 00:51 minutter


Emnet "Dagligliv i Danmark 1940-45"
Efter aftale med DR.
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 

Find originale kilder på tværs af temaer.
 • Filmklip
 • Lydklip
 • Billeder
 • Tekster

 
 

Erindringer er indsamlet af elever eller indsendt direkte af mennesker, der har oplevet befrielsen eller besættelsen.

Læs flere erindringer

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 27/01 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund