• Indhold

Nazistiske trusler mod regeringen

 

Om kilden
I oktober og november 1940 kørte det danske nazist-parti, DNSAP, en kampagne for en nazistisk magtovertagelse i Danmark.
Den 9. november offentliggjorde DNSAPs avis Fædrelandet et åbent brev til den danske regering. I brevet beordredes den danske statsminister, Thorvald Stauning, til at træde tilbage.
Artiklen var skrevet af den danske nazist Preben Wenck. I artiklen kritiserer Wenck især regeringen for at være skyld i begivenhederne den 9. april, hvor Danmark var blevet besat. Derudover angriber Wenck også "systemet", dvs. den måde, det danske samfund var indrettet - med f.eks. valg og folketing. Dette "system" betegner Wenck som usselt.
Wenck opstiller i artiklen en række krav, som han kræver et svar på fra statsministeren inden for 5 dage.

Prøv at læse artiklen fra nederst i spalte 3 - ved afsnittet, som starter med "Hr. Statsminister Stauning" - og så indtil den øverste del af den sidste spalte, hvor Wenck sætter sin frist til Stauning.
Wencks artikel blev ikke taget alt for alvorligt. Regeringen ignorerede som en helt naturlig ting Wencks trusler. Og kun få uger senere stod det klart, at nazisterne ikke ville få lov af tyskerne til at tage magten.

"Fædrelandet", 9. november 1940, side 3. (1940)

Efter aftale med Frihedsmuseet
Identifikation: Fædrelandet d. 09-11-40, s. 3.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 18/01 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund