• Indhold

Angrebet på demokratiet - 1940: Stormen på regeringen

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilke holdninger og hvilke grupper kan forsøge at få fordel af besættelsen af et land?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen og kilderne:

 1. Hvad forstår man ved det parlamentariske system, og på hvilken måde påvirkede det kongens handlinger under besættelsen?
 2. Hvilke grupper i Danmark forsøgte at udnytte den tyske besættelse Danmark april 1940? Hvorfor disse grupper?
 3. Hvem var medlemmer af den såkaldte Højgaard-kreds?
  • Hvorfor var netop disse personer medlem af kredsen?
  • Hvad var deres mål?
  • Hvilke konkrete forslag havde de til en ny regering?
  • Hvorfor henvendte de sig til kongen
  • Hvorfor blev deres initiativ ikke til noget?

 4. 4. Hvad var de danske nazisters program?
  1. Hvor stort var partiet?
  2. Hvorfra hentede partiet sit program og sine metoder? Analyser fotografierne med henblik på metoderne, som blev taget i anvendelse. Inddrag også Omraade 1's kampsang i kilderne
  3. Hvorfor måtte man i Danmark tage et så lille og antalsmæssigt så ubetydeligt parti alvorligt? Til besvarelse af dette spørgsmål skal I inddrage den fortrolige information til medlemmerne af nazistpartiet fra 6. september 1940 i kilderne.
  4. Hvordan vil I vurdere kildeværdien af den fortrolige information? Hvad kan den bruges til:
   1. Til at sige noget om nazisternes styrke?
   2. Til at sige noget om muligheden for en nazistisk magtovertagelse?
   3. Til at sige noget nazisternes ønskedrømme?
 5. Hvad var holdningen til de danske nazister hos den tyske repræsentation i Danmark i begyndelsen? Hvorfor?
 6. Hvad var formålet med den nazistiske offensiv i oktober-november 1940?
  1. Gennemgå Preben Wencks artikel i Fædrelandet med henblik på de argumenter, som han fremfører for, at Statsminister Stauning bør gå af?
  2. Hvordan forestiller I jer, at argumenterne er blevet vurderet blandt de danske politikere? I den danske befolkning?
 7. Hvordan forløb nazisternes møde i Forum og efterfølgende march til Den lille Hornblæser?
  1. Sammenlign skildringen af forløbet i Fædrelandet og i Politiken. Lav en liste med adjektiver/tillægsord og substantiver/navneord, som er karakteristisk for hver af de to avisers skildring
  2. Hvilken skildring er mest pålidelig? Hvorfor?
  3. Hvad kan man ud fra kilderne sige om den almindelige danskers holdning til netop den begivenhed og til nazisterne i almindelighed?
 8. Hvordan udviklede forholdene sig i DNSAP efter fiaskoen i november 1940?
 9. Hvilke fordele for forholdene i Danmark kan man påpege som følge af nazisternes manglende succes i Danmark sammenlignet med forholdene i andre lande?
 10. Diskutér, hvorfor nazisterne klarede sig så dårligt i Danmark.