• Indhold

Befrielsen - Danske i fangelejre

Problemstilling: Grundskolen

 

 
 
 

Begrundelse

Både før og efter 2. verdenskrig er mennesker blevet anbragt i fangelejre.
Et regime kan ved hjælp af lejrene isolere uønskede personer og deres meninger.
Regimerne kommer let i konflikt med love og regler for behandling af mennesker i et retssamfund fx menneskerettighederne.

 
 
 

 

Problemstillinger

 1. Hvordan så nazisterne i Tyskland på det enkelte menneske?
 2. Hvor lå koncentrationslejrene og hvor mange fandtes der?
 3. Hvordan var fordelingen af mænd, kvinder og børn i lejrene?
 4. Hvad handler børns tegninger fra Theresienstadt om?
 5. Hvilke aktiviteter blev der skabt for børn?
 6. Hvorfor er det vigtigt at give børn i koncentrationslejrene noget kreativt at lave?
 7. Hvordan forløb en almindelig dag for en koncentrationslejrfange?
 8. Hvilke sygdomme var almindelige?
 9. Hvor farlige var disse sygdomme for fangerne?
 10. Hvordan kunne følgerne af sygdomme evt. have været mindsket?
 11. Hvilket tvangsarbejde blev fangerne sat til at udføre?
 12. Hvilke egenskaber mener I en fangevogter skal være i besiddelse af?
 13. Hvorfor mener I, at nogle mennesker bliver fangevogtere?
 14. Hvorfor havde danske fanger visse fordele frem for fanger fra andre lande?
 15. Hvordan blev sovjetiske, britiske og amerikanske krigsfanger behandlet af tyskerne?
 16. Hvorfor blev de behandlet forskelligt?

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund