• Indhold

Tyske flygtninge i Danmark

Historisk fortælling skrevet af Torben Blankholm

 

Advarsel!

Ethvert Samkvem med tyske Flygtninge
er forbudt. Det er forbudt at stå stille
eller færdes frem og tilbage langs
Flygtningelejrens Indhegning eller i
dennes umiddelbare Nærhed.
Overtrædelse medfører Straffeansvar.

                                            Politiet

 
 
 
 
 

Jørgen havde læst skiltet mindst hundrede gange i de snart tre måneder, han havde haft vagttjeneste ved "Dragørlejren", der husede omkring 4.300 tyske flygtninge. Jørgen skulle sammen med de andre betjente fra Station 7 holde øje med, at ingen danskere kom tæt på hegnet om lejren. Samtidig skulle han også holde øje med, at ingen af de tyske flygtninge stak af fra eller forsøgte at komme i kontakt med den danske befolkning.

Det var en ensformig tjans. Det var sjældent, at der skete andet end, at nogle af de indespærrede tyskere kom hen til hegnet for at snakke. Det var strengt forbudt at tale med tyskerne. Det blev kaldt "at fraternisere med fjenden". Alligevel skete det, at han vekslede bemærkninger med nogle af flygtningene. Det var især de unge drenge og mænd, som havde lært sig lidt dansk, han talte med. De kom hen til hegnet og ville snakke. De forsøgte at skaffe cigaretter. Nogle piger forsøgte komme i kontakt med betjentene også. "Sikkert mest for at få lidt afveksling", tænkte Jørgen.

Mørket var ved at falde på, og den kolde vinterblæst løb kold op under den lange frakke. Jørgen fik kuldegysninger. Han kom til at tænke på den frygtelige ulykke, der var sket forleden dag lige for øjnene af ham. Han havde stået i lejrenes hovedvagt og betragtet et fly, som lettede fra Kastrup Lufthavn. Han var lidt fascineret af synet af de store tunge maskiner, som tordnede hen ad startbanen for til sidst at løfte sig tungt fra jorden og stige mod himlen. Men denne gang gik det anderledes. Flyet lettede, men styrtede pludselig mod jorden og eksploderede i et flammehav. Han var rystet og havde haft svært ved at sove om natten. I dag havde han hørt, at der var mange døde, blandt andet den svenske arveprins, filmstjernen Grace Moore og sangerinden Gerda Neumann og hendes mand.

Det fik ham til at tænke på, at der også var mange tyske flygtninge, som døde under opholdet i flygtningelejrene. Ind i mellem havde han hørt rygter om, at de tyske flygtninge ikke fik nok at spise, og at de ikke fik den nødvendige lægebehandling. I de sidste måneder af krigen var de tyske flygtninge begyndt at strømme til Danmark. Mange var udmattede og syge ved ankomsten. Værnemagten ville ikke skabe opmærksomhed om, at mange af dem døde i lejrene. Derfor kørte tyske soldater hver nat rundt og hentede de døde på indkvarteringsstederne og bragte dem direkte til krematorierne.

Jørgen mente ikke, at det var et problem, efter at tyskerne havde overgivet sig. Nu havde lejrene en bestyrelse, hvor flygtningene også var repræsenteret. Det havde vist skaffet flygtningene nogle goder, de ellers ikke ville have fået. Han kom til at tænke på en dokumentarfilm, han havde set om de tyske flygtninge. Der havde været en dramatisk underlægningsmusik og stærke billeder, mens speakeren fortalte:
"De tyske flygtninge giver sig på vandring med de få ejendele, de har reddet. Verdenshistoriens største angrebskrig har forvandlet sig til en folkevandring, det tyske folk må nu undgælde for Hitlers forbrydelser. Sultne og syge søger de tyske flygtninge bort - også til Danmark. Med skib, tog og til fods kommer over 300.000 her til landet. De fører smitsomme sygdomme og snavs med sig i en bundløs elendighed."

Det var dengang i slutningen af 1944 og begyndelsen af 1945, hvor de tyske tropper var på tilbagetog på næsten alle fronter. På Østfronten stormede russerne frem, og mange tyskere flygtede for ikke at blive ramt af russernes voldsomme bombardementer. Jørgen havde hørt, at helt op imod 12 millioner tyskere på et tidspunkt havde været på flugt. Omkring 250.000 af dem var kommet til Danmark. Og cirka 50.000 sårede tyske soldater opholdt sig samtidig i Danmark.

I København, hvor Jørgen boede, havde de godt kunnet mærke, at så mange flygtninge var kommet til byen. Den tyske værnemagt havde beslaglagt især skoler for at give flygtningene et sted at bo, men også sportshaller, tomme lagerbygninger og fabrikker var taget i brug. Værnemagten sørgede for forplejning og udbetalte lommepenge, så flygtningene kunne handle i butikkerne. Det havde givet en del problemer, blandt andet fordi der var rationering og knaphed på mange varer. Jørgen kunne huske, at der var butikker, der var blevet lukket i en eller flere dage. Det kunne ske, hvis der havde været uheldige episoder eller tumult i butikken, og nogle tyske flygtninge havde klaget over det.

Jørgen tænkte på, at der allerede var gået to år, siden mange af flygtningene var kommet til Danmark. Mange af dem havde fået kontakt til familie og venner i Tyskland og ville gerne hjem, men det trak ud for nogle af dem, fordi forholdene i Tyskland stadig var kaotiske. Det var vist godt, at der var blevet indrettet bibliotek og en kombineret teater- og filmsal i lejren. Ja, selv en kirke var ved at blive indrettet i en af barakkerne. Der blev vist film og holdt foredrag for flygtningene, som også øvede skuespil og korsang. Det var godt, at de kunne holde sig beskæftigede, men han forstod godt, at de hellere vil hjem til Tyskland. Han ville også hellere hjem til kæresten end gå vagt her i mørket. Jørgen kiggede som så ofte før på sit ur og kunne konstatere, at vagten var lige ved at være slut.

 
 

Efterskrift

 

De sidste tyske flygtningelejre i Danmark blev lukket i 1947. I 1950 udsendte Flygtningeadministrationen en redegørelse om forløbet. I denne beretning kunne man læse, at de direkte udgifter ved at have de tyske flygtninge i Danmark havde været 470 millioner kroner.

 
 
 
 
 

Faktaboks

Antallet af flygtninge i Danmark

1945 245.000
1946 199.000
1947 125.000

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks

Lige efter tyskernes kapitulation 1945 indeholdt den daglige madration 1.800 kalorier for en voksen. Senere på året blev en madration sat op til 2.000 kalorier. På et senere tidspunkt udsendte Flygtningeadministrationen et fotografi af madrationen, der nu var blevet sat op til 2.300 kalorier pr. dag. Typisk bestod maden af urtesuppe, rugbrød, sigtebrød, leverpostej, pølse, ost, margarine og erstatnings-te. Børn under 15 år fik desuden en halv liter mælk om dagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erindringer er indsamlet af elever eller indsendt direkte af mennesker, der har oplevet befrielsen eller besættelsen.

Læs flere erindringer

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 17/01 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund