• Indhold

Befrielsen - Tyske flygtning

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvordan kan et land reagere, når et stort antal flygtninge pludselig befinder sig i landet? Specielt flygtninge fra et fjendtligsindet land?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen:

 1. Hvor mange flygtninge var der i Danmark, på hvilke tidspunkter kom de til landet og hvor kom de fra?
 2. Hvorfor var der så mange flygtninge i slutningen af krigen?
 3. Hvordan blev de tyske flygtninges forhold organiseret i landet?
 4. Hvordan var danskernes forhold til flygtningene fra officielt hold og hos almindelige danskere?
  Inddrag teksterne: "Parasitterne" og protester fra danske præster i besvarelsen af spørgsmålet.
 5. Hvilke problemer var der m.h.t. sundhedsforhold for flygtningene, og hvordan reagerede danske myndigheder på dem?
  Inddrag billederne i kildeafsnittet til besvarelse af spørgsmålet.
 6. Forestil dig, at du er tysk flygtning i en lejr i Danmark i slutningen af 1945.
  Skriv et brev om forholdene i lejren og om dine fremtidsudsigter til et familiemedlem i Tyskland.
 7. Forestil dig, at du er en dansk vagtmand ved en af flygtningelejrene. Du har været med i modstandskampen, og nogle af dine kammerater er blevet dræbt.
  Skriv et brev til en slægtning i en anden del af landet om dine oplevelser og om, hvordan du mener, at de tyske flygtninge skal behandles.

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund