• Indhold

Befrielsen - Jubel og glæde

Problemstilling: Grundskolen

 

 

Læs artiklen og besvar følgende spørgsmål:

 • Hvor mange tyske soldater var der i Danmark i foråret 1945?
 • Hvem var general Lindemann, og hvad truede han med at gøre?
 • Hvad vil det betyde for Danmark og den danske befolkning, hvis han nægtede at overgive sig?
 • Beskriv, hvordan danskerne fik at vide, at Tyskland havde kapituleret i Danmark.
  Beskriv befolkningens reaktioner.
 • Hvordan havde modstandsbevægelsen forberedt sig på Tysklands kapitulation, og hvilke opgaver ville de først gå i gang med at løse?
 • Beskriv, hvordan befrielsesdagene blev "de blodigste dage i forbindelse med besættelsen.
 • Beskriv de allieredes indtog i Danmark d. 5. maj og d. 12. maj, og beskriv danskernes reaktioner.
 

 

Mørklægning

 • Læs om mørklægning og mørklægningsgardiner i ordforklaringen.
 • Find oplysninger om emnet på skolebiblioteket og på internettet for eksempel http://www.schreiber-pedersen.dk/sider/moerklaegning.html
 • Prøv at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvorfor var der indført regler for mørklægning?
  • Hvad skulle mørkelægges og hvornår?

 • Undersøg forskellige former for mørklægning.
  Tegn skitser, og beskriv i ord, hvordan de forskellige former for mørklægning fungerede.
 • Undersøg, hvilke konsekvenser mørklægningen havde på dagliglivet i Danmark.

Tyskerpiger

 • Læs kilden "En modstandsmand fra Roskilde fortæller om ydmygelsen af en tyskerpige" og giv et kort referat af indholdet.
 • Hvorfor udsatte modstandsfolkene fra Roskilde udsatte pigen for "grov psykisk terror"?
 • Hvad bestod tyskerpigens "forbrydelse" i?
 • Synes du, at det ville det retfærdiggøre afstraffelsen, hvis pigen havde været "hel- eller halvprostitueret, som modstandsmanden siger?
 • Hvad tror du, at modstandsmanden mener med, "at det vist var at gå over stregen"?
 • Gå på skolebiblioteket og læs om tyskerpiger og "feltmadrasser".
  Skriv en avisartikel om tyskerpiger. Artiklen skal beskrive nogle årsager til at pigerne var sammen med de tyske soldater og give oplysninger om, hvor mange det drejede sig om.
 • Hvordan tror du, at du selv ville reagere, hvis nogle piger eller kvinder i dit lokalsamfund begyndte at komme sammen med eller på anden måde havde omgang med fjendens soldater?
 • Prøv at give nogle forklaringer på, at nogle danskere reagerede så voldsomt over for tyskerpigerne?
  (Historikeren Anette Warring har skrevet en afhandling om tyskerpigerne og kommer blandt andet med nogle psykologiske forklaringer på reaktionerne. Du kan finde omtale af afhandlingen i forskellige bøger eller læse et resumé af afhandlingen på http://www.krigsboern.dk/artikler/Anette.htm )

Levende lys i vinduerne - et symbol på frihed

Da budskabet om befrielsen var blevet udsendt i radioen, satte mange mennesker levende lys i vinduerne.

 • Hvorfor gjorde de det?
 • Hvornår bruger man ellers at sætte lys i vinduerne i Danmark? Og i andre lande?
 • Undersøg, om levende lys i vinduerne er blevet brugt som symbol på andet end tyskernes kapitulation i Danmark?
 • Undersøg, hvilke andre symboler danskerne brugte eller symbolske handlinger, de foretog for at vise deres glæde over befrielsen.
 • Fremstil en billedcollage, og skriv en kort tekst om symbolerne for befrielsen.

Mediernes betydning

I artiklen fortælles det, at det var det danske nyhedsprogram på BBC, der offentliggjorde budskabet om tyskernes kapitulation i Danmark.

 • Hvorfor var det BBC og ikke den danske statsradiofoni, som kom med budskabet først?
 • Undersøg hvilke medier, der var mest betydningsfulde i Danmark under 2. Verdenskrig.
 • Hvilke begrænsninger var der i pressefriheden?
 • Hvad gjorde folk for at få fat i "forbudte" nyheder, og hvilke farer var der ved det?

Modstandsbevægelsen omkring befrielsen

 • Modstandsbevægelsen havde både forberedt sig på en fredelig kapitulation og på, at tyskerne ville kæmpe til sidste mand.
 • Find oplysninger om modstandsbevægelsens to scenarier.
 • Undersøg, hvordan modstandsbevægelsen helt konkret havde forberedt sig de to muligheder.
 • Hvor havde man fået våben og andet udstyr fra? Hvordan havde man fået fordelt tingene?
 • Hvordan fik man uddannet folk og hvordan kommunikerede man med hinanden?
 • Hvad var modstandsbevægelsens vigtigste opgaver, da kapitulationen var blevet kendt?
 • Find selv på flere spørgsmål og undersøg dem.
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund