• Indhold

Befrielsen - 1945: Tilbage til hverdagen

Problemstilling: Grundskolen

 

 

Læs artiklen og besvar følgende spørgsmål:

I maj måned 1945 blev der dannet en befrielsesregering i Danmark.

 • Hvilke politiske partier var repræsenteret i befrielsesregeringen?
 • Hvem var ellers repræsenteret i befrielsesregeringen?
 • Hvem blev udnævnt som leder af befrielsesregeringen?
 • Hvor lang tid sad befrielsesregeringen ved magten?
 • Hvad fik befrielsesregeringen gennemført?
 • Hvilke indre interessemodsætninger var der i befrielsesregeringen?
 • Gør rede for kommunisternes særlige rolle og deres synspunkter.

Modstandsbevægelsen

 • Hvad var Frihedsrådet, og hvem var med i det?
 • Hvilke mål var modstandsbevægelsen enige om i tiden efter krigen?
 • Gør rede for nogle af de forskellige synspunkter der prægede modstandsbevægelsen efter krigen.

Modbevægelsen

 • Hvad var Modbevægelsen?
 • Hvad var Modbevægelsens synspunkter?

Valget 30. oktober 1945

 • I artiklen skelnes der mellem "De fire store partier" og "Modstandspartierne". Gør rede for, hvordan det gik for de to grupper af partier ved valget 30. oktober 1945.
 

 

100.000 demonstranter på Christiansborg Slotsplads

Den 4. juli 1945 var der samlet 100.000 danskere på Christiansborg Slotsplads. De krævede bedre sociale forhold.

 • Undersøg, hvad det helt konkret var de gerne ville have.
 • Undersøg også, hvordan deres livsvilkår var på det tidspunkt: boligstandard, arbejdsløshed, socialhjælp, familiemønster, materielle goder, uddannelsesmuligheder, sundhedstilstand og lægehjælp.
 • Sammenlign med dine egne livsvilkår i dag.

Styreformen før krigen og i dag

I artiklen tales der om at vende tilbage til styreformen fra før krigen.

 • Undersøg hvilke partier der var i Danmark før krigen.
 • Gør rede for hvem, der sad ved magten.
 • Fortæl om hvilken styreform vi havde i Danmark før krigen.
 • Sammenlign med den styreform vi har i dag og de politiske partier som nu findes.
 • Er der sket ændringer i forhold til styreformen?
 • Hvilke partier er forsvundet og hvilke er kommet til?
 • Undersøg, hvornår de enkelte partier forsvandt og forsøg at finde nogle årsager til at de forsvandt?

Indre modsætninger i modstandsbevægelsen

Der var mange forskellige interesser i modstandsbevægelsen. I artiklen nævnes "Ringen", "Kommunisterne" og "Dansk Samling".

 • Gå på skolebiblioteket og find oplysninger om, hvad de tre grupper hver især ville.
 • Hvilke værdier arbejdede de ud fra og hvad ville de opnå?
 • Hvorfor du tror, at der var så stor modsætning mellem holdningerne i modstandsbevægelsen?
 • Hvorfor var folk gået ind modstandsbevægelsen?
 • Hvad var egentlig det fælles projekt i for medlemmerne af modstandsbevægelsen?

Modbevægelsen

Modbevægelsen med socialdemokraten Hartvig Frisch i spidsen kritiserede modstandsbevægelsen for en del af det, de havde gjort under krigen.

 • Undersøg i bøger, blade og på internettet, hvad de vigtigste kritikpunkter gik på.
 • Lav en planche, der giver en oversigt over kritikpunkterne.
 • Forbered dig på at fremlægge planchen for klassen.
  I din fremlæggelse skal du lægge vægt på dine helt personlige kommentarer og vurderinger af modbevægelsens kritikpunkter.
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund