• Indhold

Frihedsrådet om retsopgøret

 

Om kilden
Uddrag fra ”Naar Danmark atter er Frit” (Frihedsrådets program for efterkrigstiden) ang. det kommende retsopgør.

I november 1943 udsendte modstandsbevægelsens nydannede Frihedsråd et program for det, Rådet mente burde ske, når Danmark blev befriet.
Centralt i programmet ”Naar Danmark atter er Frit” var afsnittene om et kommende retsopgør. I afsnittene udpegede Frihedsrådet en række forskellige grupper, der burde gøres op med, og afsnittene fastslog også, hvordan det burde gøres.
Mens danske nazister og værnemagere skulle gennem et juridisk opgør, – dvs. stilles for en domstol – skulle de ledende politikere først og fremmest gennem et politisk opgør. Det betød, at Frihedsrådet anbefalede befolkningen til at dømme politikerne ved det næste frie valg. Dog burde politikere sigtes, hvis en særlig parlamentarisk kommission fandt dette rimeligt.
Programmet vendte sig mod dødsstraf – det var et punkt, som modstandsbevægelsen senere ændrede holdning til. Læg i øvrigt mærke til, at programmet lægger meget vægt på at vise folk, at Frihedsrådet ønsker ordnede forhold ved retsopgøret.

(1943)

Efter aftale med ...
(det har ikke været muligt at finde nulevende rettighedshavere til denne kilde. Oplysninger i denne sammenhæng bedes rettet til Julia Gardner, UNI-C - se kontakt)
Identifikation: Citat fra: Frit Danmarks Hvidbog, Frit Danmark, Kbh. 1946.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund