• Indhold

Danskerne ønskede dødsstraf

 

Om kilden
I juni 1945 fik Berlingske Tidende gennemført en meningsmåling af danskernes holdning til retsopgøret med visse af de, som havde hjulpet eller været tilknyttet tyskere under besættelsen.
Resultatet var entydigt, at det altovervejende flertal var tilhængere af strenge straffe inklusive dødsstraf for de, der sammen med tyskerne havde begået forbrydelser mod folk i Danmark.

Artiklen findes både som kopi af avissiden og som en afskrift af dele af teksten.

I øvrigt:
HIPO (Står for Hilfspolizei, på dansk Hjælpepoliti) var det politikorps bestående af danske nazister, som tyskerne havde oprettet, efter det danske politi var blevet nedlagt i september 1944. HIPO gjorde sig under besættelsen skyldig i grove overgreb mod modstandsfolk og andre danskere.
Gestapo var det tyske hemmelige politi.
Stikkere var personer, som havde angivet danskere til politiet eller tyskerne.
Værnemagere var navnlig danske virksomhedsejere, som havde produceret for den tyske værnemagt.
Feltmadrasser eller tyskerpiger var udtryk for kvinder, som havde gjort sig bemærket ved at omgås tyske soldater under besættelsen.

"Gallup: Meget stærk Folkestemning bag Dødsstraf til Stikkere, Hipoer og Gestapofolk". (1945)

Efter aftale med Berlingske Tidende og Gallup
Identifikation: Aage Hjelm-Hansen, 15/6 1945.

Afskrift af dele af avisartiklen om folkestemningen. (1945)

Efter aftale med Berlingske Tidende og Gallup
Identifikation: Aage Hjelm-Hansen, 15/6 1945.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 21/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund