• Indhold

Ideer til arbejdsmetoder om Besættelsen i efterkrigstiden

Arbejdsformer: Grundskolen

 

 

Eleverne arbejder med erindringer

 • Eleverne opsøger familie og bekendte som interviewes omkring personlige oplevelser i perioden 1940-1945. Personerne afkræves meninger og holdninger til emner som:
  - Tyskernes angreb på Danmark den 9. april 1940
  - Samarbejde med tyskerne
  - Modstanden mod tyskerne
  - Sabotører
  - Illegale blade
  - Stikkere
  - Værnemagere
  - "Tyskerpiger"
  - Befrielsen
  Eleverne samler og bearbejder erindringerne der benyttes til en udstilling på skolen om hverdagen under Besættelsen. Eleverne ser også filmklip: Tema Befrielsen, Freden kommer til Danmark.
 • Eleverne opsøger vidner til begivenheder under krigen i lokalområdet. Begivenhederne beskrives og kortlægges. Eventuelt udstilling med fotos. Materialet lægges på skolens hjemmeside. Eleverne ser også filmklip: Tema Sammenstødet mellem samarbejde og modstand, Bruddet med tyskerne i august 1943 samt Folkestrejken i København.
 • Eleverne opsøger mindesten, mindeplader, mindelunde og gravsteder med tilknytning til Besættel-sen i lokalområdet. Historierne bag mindestederne eftersøges eventuelt ved hjælp af lokalhistoriske foreninger og arkiver. Udstilling. Materialet lægges på skolens hjemmeside. Eleverne ser også filmklip: Tema Samarbejde og/eller modstand, Danmark begraver sine frihedskæmpere.
 • Eleverne opsøger særlige foreninger af modstandsfolk og tidligere KZ-fanger i området. Eleverne undersøger om disse foreninger afholder særlige ceremonier på mindedage.
 • Eleverne undersøger om folk i lokalområdet sætter lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. Der fremstilles en statistik over: antal / alder / køn. Materialet lægges på skolens hjemmeside.
 • Skolerne inviterer til en forældreaften med ovennævnte udstillinger.
 • Eleverne diskuterer det indsamlede materiales eventuelle overdragelse til offentlige arkiver.
 • Eleverne diskuterer hvordan man i fremtiden sikrer at mærkedagene højtideligholdes. Eleverne undersøger Nazisme og Fascisme i Danmark i dag. Eleverne ser også filmklip: Tema Modstandskampens betydning, Vi skal stadig markere 5. maj samt Unge fortæller om 5. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund