• Indhold

Besættelsen i efterkrigstiden - Betydningen af modstandskampen

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Er modstandsbevægelsens indsats blevet rimeligt vurderet i eftertiden? Hvem kan bedst skildre den - deltagerne eller senere generationer?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen:

 1. Hvilke grunde kan anføres til, at modstandskampen stod så stærkt i folks bevidst lige efter befrielsen og i årene efter? Inddrag Tegningen: Nålestik, avisartiklen, som omhandler Montgomerys indtog i København og Mogens Fogs radiotale 5. maj
 2. Hvad var det Aage Trommer undersøgte, og hvad var det han ikke undersøgte, for at vurdere jernbanesabotagens betydning? Inddrag billedet af tyske soldaters bevogtning af en jernbane og uddraget af Trommers tekst
 3. Hvorfor er det så svært at måle den danske industrisabotages betydning for den tyske krigsførelse?
 4. Er det rimeligt at anvende den samme metode til vurdering (den rent militære), når man tager stilling til industrisabotagens indflydelse, som når man vurderer jernsabotagens betydning?
 5. Hvorfor var den illegale presse af så afgørende betydning for modstandskampen?
 6. Prøv at placere forskellige former for modstand på en skala, rækkende fra passiv modstand (den kolde skulder) til direkte sabotage og kamphandlinger
 7. "Modstanden kom i starten fra grupper på højre- og venstrefløjen, som var imod det eksisterende parlamentariske styre i Danmark" Tag stilling til denne påstand.
 8. Hvad menes der med henholdsvis konsensus- og konfliktopfattelsen af besættelsen? Hvordan opstod de to opfattelser?
 9. Redegør for indholdet af Mogens Fogs radiotale d. 5. maj 1945. Prøv at placere indholdet i forhold til konsensus- og konfliktopfattelserne
 10. Hvordan kan man forklare, at Montgomerys udtalelse om, at den danske modstandsbevægelse var "second to none" kom til at spille så stor en rolle i folks opfattelse af besættelsen i mange år efter 1945
 11. Gennemgå argumenterne for, hvem der er bedst til at skrive historien, hos Aage Trommer, Frode Jakobsen og Hans Kirchhoff, og tag stilling til argumenterne
 12. Det siges ofte, at det er "sejrherren", der skriver historien. Diskutér, hvem der i dag kan siges at være "sejrherren" i opfattelsen af besættelsestiden i Danmark, og om det er denne "sejrherre", der dominerer den generelle, folkelige opfattelse af besættelsestiden
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund