• Indhold

Kilder til Besættelsen i efterkrigstiden - Besættelsestiden i den offentlige debat - Samarbejdspolitikken: Moralsk svigt?

 

Kilde
TypeKildeBeskrivelseårstal
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Anders Fogh Rasmussens tale ved 60-året for den 29. august 1943I 2003 holdt statsminister Anders Fogh Rasmussen tale i anledning af 60-året for augustoprøret i 1943.
Talen fik en omfattende opmærksomhed, fordi Fogh Rasmussen beskyldte de politikere, som havde samarbejdet med tyskerne under besættelsen, for at have svigtet moralsk.
Nedenfor er talen gengivet.
Læg mærke til, hvordan Fogh Rasmussen skildrer samarbejdspolitikken i Danmark ift. udlandet. Læg også mærke til, hvordan han skildrer modstandsbevægelsen.
Efter aftale med Statsministeriet.
2003
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Fogh dæmoniserer historienHistorikeren Hans Kirchhoff, født 1933, har bl.a. gennem sin forskning i augustoprøret i 1943 været med til at sætte fokus på modsætningen mellem samarbejdet og modstanden under besættelsen.
Kirchhoff har i mange sammenhænge skrevet kritisk om samarbejdspolitikerne. Alligevel reagerede han skarpt, da Anders Fogh Rasmussen i 2003 fordømte samarbejdspolitikken som amoralsk.
Kirchhoff mente, at Fogh misbrugte historien, hvilket han gav udtryk for i en kronik i Information i oktober 2003.
Læg mærke til, hvordan Kirchhoff i kronikken omtaler samarbejdspolitikernes forhold til modstandsbevægelsen. Og modstandsbevægelsens sammensætning.

I øvrigt: Christmas Møller var formand for det Konservative Folkeparti i 30'erne, og rejste – efter at have været minister i regeringen, som samarbejdede med tyskerne – til London, hvor han tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Brian Mikkelsen var i 2003 kulturminister for de konservative. Erik Scavenius var dansk udenrigs- og statsminister under besættelsen, og stod centralt i samarbejdspolitikken. KU står for Konservativ Ungdom, og var og er det Konservatives Folkepartis ungdomsorganisation. Vilhelm Buhl var socialdemokrat, og var bl.a. statsminister under besættelsen. Mogens Fog var modstandsleder og medlem af Frihedsrådet.
Avisartikel (4,5 Mb)
Efter aftale med Information og Hans Kirchhoff.
2003

Tekst
Fogh dæmoniserer historien... Atiklens tekst (88 Kb)
Efter aftale med Information og Hans Kirchhoff.
2003
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Kritik af samarbejdspolitikken – og historikerneJørgen Kieler, født 1919, var under besættelsen aktiv i modstandsbevægelsen. Hans modstandsaktiviteter medførte i 1944, at han blev anholdt og dødsdømt af den tyske besættelsesmagt. Straffen blev imidlertid ændret til indespærring i koncentrationslejr.
Kieler blev befriet fra sit fangenskab i maj 1945 og uddannede sig senere til læge.
Jørgen Kieler har i efterkrigstiden taget aktiv del i debatten om besættelsestiden, bl.a. med bogen ”Hvorfor gjorde I det?” fra 2001.
Den nedenstående tekst er et uddrag af et interview lavet i anledning af Kielers 85 års fødselsdag i 2004: Her udtaler han sig bl.a. kritisk om besættelsestidshistorikernes holdning til samarbejdspolitikken – og kommenterer Anders Fogh Rasmussens udtalelser om, at bl.a. samarbejdspolitikerne havde svigtet moralsk.
Avisartikel (3,3 Mb)
Efter aftale med Berlingske Tidende.
2004

Tekst
Kritik af samarbejdspolitikken – og historikerne... Tekst fra avisartikel (90 Kb)
Efter aftale med Berlingske Tidende.
2004