• Indhold

Fogh dæmoniserer historien

 

Om kilden
Historikeren Hans Kirchhoff, født 1933, har bl.a. gennem sin forskning i augustoprøret i 1943 været med til at sætte fokus på modsætningen mellem samarbejdet og modstanden under besættelsen.
Kirchhoff har i mange sammenhænge skrevet kritisk om samarbejdspolitikerne. Alligevel reagerede han skarpt, da Anders Fogh Rasmussen i 2003 fordømte samarbejdspolitikken som amoralsk.
Kirchhoff mente, at Fogh misbrugte historien, hvilket han gav udtryk for i en kronik i Information i oktober 2003.
Læg mærke til, hvordan Kirchhoff i kronikken omtaler samarbejdspolitikernes forhold til modstandsbevægelsen. Og modstandsbevægelsens sammensætning.

I øvrigt: Christmas Møller var formand for det Konservative Folkeparti i 30'erne, og rejste – efter at have været minister i regeringen, som samarbejdede med tyskerne – til London, hvor han tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Brian Mikkelsen var i 2003 kulturminister for de konservative. Erik Scavenius var dansk udenrigs- og statsminister under besættelsen, og stod centralt i samarbejdspolitikken. KU står for Konservativ Ungdom, og var og er det Konservatives Folkepartis ungdomsorganisation. Vilhelm Buhl var socialdemokrat, og var bl.a. statsminister under besættelsen. Mogens Fog var modstandsleder og medlem af Frihedsrådet.

Avisartikel (4,5 Mb). (2003)

Efter aftale med Information og Hans Kirchhoff
Identifikation: Kirchhoff: Kronik i Information i oktober 2003.

Atiklens tekst (88 Kb). (2003)

Efter aftale med Information og Hans Kirchhoff
Identifikation: Kirchhoff: Kronik i Information i oktober 2003.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 10/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund