• Indhold

Besættelsen i efterkrigstiden - Besættelsestiden i den offentlige debat

Problemstilling: Grundskolen

 

 
 
 

Begrundelse

Nutiden er skabt af fortiden og er udgangspunkt for fremtiden.

 
 
 

 

Problemstillinger

  1. På hvilke måder kunne den danske regering have handlet anderledes, da Danmark blev besat den 9. april 1940?
  2. Hvorfor måtte den danske regering nødvendigvis kapitulere den 9. april 1940?
  3. Hvad var forskellene mellem den tyske besættelse af Norge og besættelsen af Danmark?
  4. Tyskerne pressede de danske politikere til at give indrømmelser. Hvilke muligheder havde politikerne for at presse igen?
  5. Hvorfor stoppede politikerne først samarbejdet med tyskerne i 1943?
  6. Hvorfor blev ingen politiker dømt efter krigen for samarbejde med tyskerne 1940-43?
  7. Hvordan gik det med de danske firmaer, der arbejdede for tyskerne under krigen?
  8. Hvorfor er det vigtigt også at se kritisk på, hvad de der vandt krigen foretog sig i de fem år?
  9. Hvordan kan vi bruge vores viden om Hitlers diktatur til at bekæmpe diktaturer i nutiden?
  10. Hvorfor kan man ikke dømme fortidens mennesker på grundlag af, hvad vi mener i nutiden?