• Indhold

Ideer til arbejdsmetoder om Hverdagen

Arbejdsformer: Grundskolen

 

 

Eleverne arbejder med interviews, analyse af film og billeder samt udstillinger

 • Eleverne besøger museer og samlinger i lokalområdet.
 • Eleverne ser filmen: "Besættelsestidens hverdag i samtidige filmklip". Filmen analyseres.
 • Eleverne opsøger familie og bekendte som interviewes om årene 1940-45 vedrørende emner som:
  - opvarmning og brændsel (kul / koks / tørv)
  - mørkelægning
  - rationeringsmærker
  - spærretid
  - benzin / gengas
  - radiolytning
  - alsang
  - algang
  - tøjvask
  - hamstring
  erstatningsvarer, såsom:
  - tobak
  - kaffe
  - tøj  
  - brød
  - sko
  - gummi til cykler
  Interviewene anvendes til at skabe en udstilling om hverdagen under Besættelsen. Interviewene kan eventuelt lægges på skolens hjemmeside.
  Eleverne undersøger om der kan lånes genstande/billeder fra besættelsestiden hos de interviewede. Billederne analyseres med henblik på ovennævnte udstilling.
  Eleverne ser også filmklip: Tema Hverdagen, Tørveproduktion og brunkulsudvinding samt Benzinmangel under krigen og Danmark dyrker tobak.
 • Eleverne fremstiller en bog/hæfte med titlen: "Hverdag under Besættelsen".
 • Eleverne udarbejder et skema over varer, som ikke kunne fås under Besættelsen. Eleverne undersøger hvilke erstatningsvarer, der blev benyttet og hvordan disse varer var fremstillet. Udstilling på skolen. Udstillingen kan eventuelt åbnes for den almindelige befolkning.
 • Eleverne undersøger hvordan unge morede sig i besættelsesårene, f.eks.: Musik (Leo Mathiesen, Svend Asmussen), dans og tøj. Der arbejdes med spørgsmål som f.eks.: Hvor gik man hen, når man ville more sig? Hvad drak man? Hvad var en swingpjatte? Eleverne kunne eventuelt prøve at danse til musik fra dengang.
 • Eleverne finder officielle aviser samt illegale blade. Man kan eventuelt vælge aviser og blade fra samme år, måned, dag. Det er muligt at se på, hvordan den samme sag omtales i henholdsvis aviser og blade. Materialet kan udstilles og lægges på skolens hjemmeside.
 
 
 
 
 
 

Revision: 03/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund