• Indhold

Ideer til arbejdsmetoder om Hverdagen

Arbejdsformer: Ungdomsuddannelser

 

 

 1. Eleverne får som opgave at opsøge familiemedlemmer eller andre, som har oplevet besættelsestiden for at indsamle beretninger om de fire emner, der er behandlet i temaet:
  • Arbejdsløshed
  • Mørklægning og luftalarm
  • Rationering og erstatningsansvar
  • Barn og ung

  På forhånd har de læst artiklen og kilderne, og på grundlag af dette har de udarbejdet nogle spørgsmål, som indgår i de samtaler, som de har med de mennesker, der kan berette om dagliglivet under besættelsen.
  Samtalerne optages på bånd. På klassen sammenligner de i grupper på 5 beretningerne under de fire overskrifter.
  Grupperne får som opgave at forsøge at opstille nogle typiske oplevelser. Disse oplevelser  fremlægges i klassen.

 2. Eleverne opfordrer de mennesker, de samtaler med, til at nedskrive erindringerne og lægge dem på hjemmesiden.
  Hvis de interviewede synes, at det er for uoverkommeligt, skriver eleverne de indsamlede interviews ud og lægger dem på hjemmesiden.
 3. Udstilling:
  Eleverne får som opgave at indsamle ting, som går tilbage til besættelsestiden. I mange familier findes der stadig ting/artefakter, som folk har gemt, og i mange tilfælde er der knyttet en historie til disse ting. De elever, der indsamler de enkelte genstande, får som opgave at skrive en kommentar til tingene.
  De indsamlede ting udstilles. Det kan ske i et klasseværelse i forbindelse med et skolearrangement, fx et forældremøde. Mange skoler har også nogle åbne rum, som kan bruges til sådanne udstillinger.
 4. En hjemmeside med beretninger og fotografier af ting fra besættelsen.
  En anden mulighed er en kombination af 1 og 3:
  Klassen laver sin egen hjemmeside om hverdagen under besættelsen med beretninger og digitale gengivelser af genstande fra besættelsen - med elevernes forklaringer.
 5. Gruppearbejde, hvor klassen deles i grupper.
  Hver gruppe får som opgave at behandle et af de fire emner i dette tema og fremlægge det for klassen ud fra artiklerne og kilderne i dette tema.
 6. Empatisk øvelse:
  Eleverne får som opgave at skrive en - fiktiv - dagbog for et barn eller et ungt menneske i en uge under besættelsen.
  Enten kan man stille eleverne helt frit til at vælge en periode.
  Læreren kan også prøve at inddele klassen i forskellige hold, som får til opgave at beskæftige sig med forskellige tilgange:
  • Det kan være forskellige geografiske lokaliteter: land, provinsby, hovedstad
  • det kan være forskellige tidspunkter under besættelsen: 1940, august 1943, oktober 1943, juni-juli 1944, maj 1945
  • det kan være forskellige befolkningsgrupper: gårdmænd, arbejdere, tysklandsarbejdere, danske nazister
  • det kan være unge menneskers opfattelse af den ældre generation i perioden.

 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund