• Indhold

Hverdagen - Arbejdsløshed

Problemstilling: Ungdomsuddannelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilken betydning kan en besættelse få løn- og arbejdsvilkår for mennesker på arbejdsmarkedet og for dem, der er udenfor dette?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen:

  1. Hvilken betydning har arbejdsløshed for den enkelte, for familierne og for samfundet?
  2. Hvilken betydning fik den tyske besættelse i de første par år for arbejdsløsheden i Danmark?  Inddrag meddelelsen om massefyring fra 1940 i besvarelsen. Inddrag også kurven over arbejdsløshedens udvikling i kilderne
  3. På hvilken måde forsøgte politikerne at prøve at mindske arbejdsløsheden? Hvilken interesse prøvede forskellige partier at udnytte i situationen for at hjælpe deres egne vælgere?
  4. Hvad var følgerne af det politiske indgreb i maj 1940? Inddrag billederne af arbejdsløse i kø og en fattig familie fra Aalborg
  5. Hvilke var grundene til, at arbejdsløsheden faldt fra et stykke hen i 1941? Inddel grundene i dem, der skyldtes det økonomiske samarbejde med tyskerne og dem, der skyldtes forholdene på det danske marked. Inddrag plakaten mod arbejdsløshed i kilderne
  6. Hvorfor accepterede danske politikere, fagbevægelsen og virksomhedsejerne at bakke op om arbejde, der var til fordel for besættelsesmagten? Er en sådan holdning rimelig?
  7. Hvordan blev det danske arbejde for tyskerne finansieret?
  8. Hvor mange danske arbejdede i Tyskland? Hvorfor var det så mange? Hvordan var arbejdsforholdene for dem i Tyskland, sammenlignet med de forhold, som var de normale i Danmark? Inddrag Regler for danske arbejdere i Tyskland og tag stilling til, hvilken betydning sådanne regler havde for de danske Tysklandsarbejdere

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund