• Indhold

Ideer til arbejdsmetoder om Sider af modstandskampen

Arbejdsformer: Grundskolen

 

 

 1. Eleverne kan udprinte, samtale og spille sabotørspillet fra www.historie-online.dk
  Spillet kan findes ved at vælge temaer og dernæst klikke ind på august 1943. Herfra kan man komme videre til sabotagespillet. Spillet blev udgivet illegalt under besættelsen.
  I spillet er der sabotører og sabotagevagter. Det gælder for sabotøren om at undgå såvel sabotagevagterne og deres hunde, når de skal anbringe deres bomber på en fabrik.
  Efter spillet kan eleverne diskutere de hændelser, der er sket i spillet samt vurdere om disse hændelser kunne være sket i virkeligheden under besættelsen.
 2. Eleverne kan arbejde i grupper, hvor nogle grupper udarbejder en tale, der går imod sabotage og andre udarbejder en tale, der går ind for sabotage. Talerne indtales på bånd.
  Når alle talerne er indtalt afspiller eleverne båndene for hinanden og giver hinanden respons på, hvor holdbare de mener de fremførte argumenter er.
 3. Eleverne kan se afsnittet om hr. Stein fra TV serien Matador og diskutere, hvorfor og hvordan det lykkedes for hr. Stein at komme til Sverige. I diskussion kan de forsøge at give et bud på, hvorfor det lykkedes for så mange danske jøder at komme i sikkerhed i Sverige, når mange jøder i det øvrige Europa endte i koncentrationslejrene i Tyskland.
 4. Eleverne kan parvis skrive en historisk fortælling om flugten til Sverige.
  Inden de går i gang med at lave deres fortælling skal de tage stilling til, hvad de vil tage med på jeres flugt. Det skal være så lidt som overhovedet muligt og noget der er meget personligt for dem. I deres historie kan de vælge at lade flugten gå godt, men de kan også vælge at sige, hvad nu hvis… flugten blev opdaget af tyskerne og så beskrive, hvad der skete.
  Under arbejdet med fortællingerne kan eleverne benytte fotografierne fra flugten over Øresund og uddrag fra erindringerne af Hanne Kaufmann, Maria Marcus eller Valdemar Koppel til inspiration for deres arbejde.
 5. Eleverne kan skrive en fortælling til billedet: En stikkers skæbne. I fortællingen kan de komme ind på, hvad de tror der skete før billedet, i billedet og efter billedet. De får således mulighed for at tage stilling til nogle årsager, virkninger og efterfølgende konsekvenser.
 6. Eleverne kan to og to lave en afhøring, hvor den ene spiller stikkeren og den anden en modstandsmand.
 7. Eleverne enkeltvis skrive et brev til familien om, hvorfor det var nødvendigt at slå et andet menneske ihjel. De må selv vælge hvor lang tid efter besættelsen brevet bliver skrevet eller om brevet først skal læses, når de engang selv er døde.
 8. Eleverne arbejder i grupper med følgende opgaver:
  • En rapport fra en ubådskaptajn om torpederingen af et handelsskib fra en konvoj
  • En rapport fra kaptajnen på det sænkede handelsskib
  • En rapport fra kaptajnen på et af de krigsskibe, der beskyttede konvojen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 01/04 2011. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund