• Indhold

Ideer til arbejdsmetoder om Sider af modstandskampen

Arbejdsformer: Ungdomsuddannelser

 

 

 1. Gruppearbejde:
  Klassen inddeles i grupper, der beskæftiger sig med hver sit af følgende emner:
  • Jernbanesabotagen
  • Industrisabotagen
  • Stikkere
  • Aktionen mod jøderne
  • Krigssejlere og danske i allieret tjeneste.

  Ud fra materialet på hjemmesiden, artiklerne, kilderne og problemstillingerne, arbejder grupperne med emnerne. Hver gruppe skal fremlægge deres resultater, og hver gruppe forpligtes på at formulere et overordnet, principielt spørgsmål til deres emne, som kan føre til en diskussion i klassen.

 2. Eleverne opfordres til at finde frem til personer i deres familie eller andre, som har oplevet besættelsestiden.
  Eleverne har forinden udarbejdet nogle spørgsmål, der kan hjælpe med til at strukturere en samtale om et eller flere af emnerne i temaet om Modstandskampens midler.
  Hvis det er muligt, kan de forsøge at få deres samtalepartner(e) til at nedskrive deres oplevelser og offentliggøre det på hjemmesidens "rum" for erindringer.
  Eventuelt kan de optage samtalen og udskrive den eller dele af den og bede om tilladelse til at lægge den på hjemmesiden.
  Klassen kan eventuelt samle erindringerne og lægge den på en egen hjemmeside, så klassen har sin egen samling, som man kan bearbejde med lærerens hjælp.
 3. Gruppearbejde:
  Klassen inddeles i grupper, der får til opgave at undersøge, hvilken betydning for eftertidens opfattelse af besættelsen følgende emner har haft:
  • Jernbanesabotagen. Her skal der både tages hensyn til den militære betydning og den psykologiske
  • Industrisabotagen. Også her skal der tages hensyn til begge elementer
  • Stikkerlikvideringerne. Her skal gruppen ved hjælp af artiklen, kilderne og eventuelt materiale fra litteraturlisten beskrive de dilemmaer, som  likvideringerne gav anledning til. Både under besættelsen og i diskussionerne efter besættelsens ophør
  • Aktionen mod jøderne og flugten til Sverige. Gruppen skal især forholde sig til, hvilken betydning aktionen havde for jøderne, for sammenholdet og modstandsviljen i den danske befolkning og for synet på Danmark i udlandet
  • Krigssejlerne og danske i allieret tjeneste. Gruppen skal prøve at finde frem til grunde til, at denne disse mennesker ikke har spillet så stor en rolle i beskrivelsen af besættelsestiden i Danmark, og hvorfor de til gengæld har spillet en større rolle for Danmarks omdømme i udlandet.

 4. Klassen ser filmen: Med ret til at dræbe og videoafsnittene i kilderne om stikkerlikvideringer. 
  Klassen inddeles i fire grupper. Grupperne skal finde argumenter for følgende synspunkter.
  Hver gruppe skal behandle ét synspunkt:
  • Stikkerlikvideringerne var nødvendige for modstandsbevægelsen, og man kunne i situationen ikke have gjort det på en anden måde
  • Modstandsfolkene burde have prøvet at lave nogle procedurer, der havde sikret, at det kun var de allermest nødvendige likvideringer, der blev foretaget
  • Efter besættelsen burde der have været foretaget en undersøgelse af omstændighederne om de ca. 400 stikkerlikvideringer
  • Det ville være urimeligt overfor de modstandsfolk, der påtog sig det meget ubehagelige men nødvendige arbejde at stå for likvideringerne, hvis der skulle foretages en undersøgelse.

  Opsamlingen kan enten foregå i hele klassen, hvor gruppe fremfører synspunkterne fra deres arbejde, eller den kan foregå på den måde, at der dannes nye grupper med repræsentanter fra de oprindelige grupper. I de nye grupper diskuteres spørgsmålene på grundlag af fremlæggelser af de oprindelige gruppers resultater.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 22/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund