• Indhold

Sider af modstandskampen - Sabotage

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilken effekt kan voldelig modstand i form af sabotage få ud fra

 • Militære hensyn
 • Produktionsmæssige hensyn
 • Politiske hensyn?
 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen og kilderne:

 1. Hvornår fandt sabotagen mod Riffelsyndikatet sted i forhold til Folkestrejken i København? (Brug tidslinien til besvarelse af spørgsmålet).
  Hvilken sammenhæng kan I forestille jer, at der kunne være mellem sabotagen her og udbruddet af Folkestrejken?
 2. Hvilken gruppe af modstandsfolk udførte sabotagen mod Riffelsyndikatet?
 3. Læs kilden "Beretning fra en sabotageaktion" for at få et indtryk af, hvordan en sådan sabotage kunne foregå.
  Hvilket indtryk får I af "professionalismen" i aktionen ud fra kilderne?
 4. Hvad var baggrunden for Churchill-gruppens popularitet?
  Hvorfra stammer navnet på klubben?
  Inddrag fotografiet af medlemmerne af Churchill-klubben og tegneserien.
 5. Hvilken gruppe af modstandsfolkene var de første, der foretog sabotager?
 6. Hvilke andre grupper kom senere til?
 7. Hvordan udviklede den folkelige opbakning til sabotagen sig i de sidste år af besættelsen?
 8. Hvilken produktionsmæssig og militær betydning havde industri- og jernbanesabotagen?
 9. Hvordan reagerede politikerne på de første sabotager?
  Inddrag Statsminister Buhls tale i kilderne til besvarelsen.
  Hvilke argumenter bruger han?
  Tag stilling til, om disse argumenter var rimelige i situationen, eller om han hellere skulle have reageret anderledes.
 10. Med hvilke argumenter forsvarede Frihedsrådet sabotagen?
  Tag stilling til, om disse argumenter var rimelige
 11. Hvordan reagerede den tyske besættelsesmagt mod sabotagen?
 12. Hvilken politisk betydning havde sabotagen?
  Hvilken betydning havde den for befolkningens holdning til modstanden mod tyskerne?
 13. Hvordan forholder I jer til spørgsmålet, om sabotagens negative følger opvejede dens positive?

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 07/01 2010. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund