• Indhold

Sider af modstandskampen - Likvideringer

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilke muligheder har en modstandsbevægelse/frihedskæmpere for at forholde sig til folk, der ved deres samarbejde med en besættelsesmagt er en direkte fare for dem selv?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen og kilderne:

 1. Hvad var grunden til, at spørgsmålet om likvideringer af stikkere blev aktuelt efter august 1943? 
 2. Hvilke overvejelser gjorde man sig i Frihedsrådet om, hvordan man skulle behandle stikkere?
 3. Hvorfor måtte man opgive tankerne om hemmelige domstole, før man skred til likvideringer? (Inddrag fra kilderne Frode Jacobsens synspunkter i "I Danmarks Frihedsråd". Inddrag også tegningen "Stikkerens skæbne" og tag stilling til, om holdningen bag tegningen kan siges at være repræsentativ for den almindelige holdning i slutningen af besættelsen)
 4. Hvem blev stikkere?
  Hvilke motiver havde de?
  Hvordan arbejdede de?
 5. Hvem udførte likvideringerne?
  Hvorfor blev de netop disse folk?
 6. Hvornår foregik de fleste likvideringer?
  Hvorfor på det tidspunkt?
 7. Hvordan kunne likvideringer foregå?
  Inddrag fra kilderne fotografierne og filmklippene og Hans Edvard Teglers beskrivelse af en stikkerlikvidering.
  Hvilket billede får man af stikkeren og dem, der udførte likvideringen i Teglers beskrivelse?
 8. Hvilke synspunkter blev efter besættelsen fremført for og imod nødvendigheden af stikkerlikvideringer? Inddrag fra kilderne Hartvig Frischs synspunkter og Holger Danskes svar på hans synspunkter.
  Tag stilling til synspunkterne
 9. Hvilke argumenter blev efter befrielsen fremsat for og imod undersøgelser af omstændighederne omkring stikkerlikvideringer? 
  Tag stilling til argumenterne

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund