• Indhold

Ideer til arbejdsmetoder om Samarbejde eller modstand

Arbejdsformer: Grundskolen

 

 

Eleverne arbejder med interviews, analyse af film og billeder samt udstillinger

Klassen kan lave en række mindre dramastykker med følgende akter.

1.akt
Scenen udspiller sig et sted i Berlin.
Den danske udenrigsminister Erik Scavenius er fløjet til Berlin for at tale med Hitler. Eleverne kan finde ud af, hvad Hitler og Scavenius taler om med baggrund i de rigtige hændelser. De kan bl.a. se filmklippet: Scavenius underskriver Antikominternpagten, der beskriver situationen. Herefter finder gruppen ud af at fremstille en baggrundskulisse, der kan illustrere stedet, og hvad de to hovedpersoner siger til hinanden. Hvis der er flere elever end to, der skal spille denne akt, må gruppen finde frem til, hvilke personer, der ellers er med og hvilken funktion, disse personer skal have i stykket, og hvad de evt. skal sige.
2. akt.
Scenen udspiller sig foran en hverveplakat for at tage til Østfronten.
Hovedpersonerne er nogle unge mennesker, der studerer plakaten. Nogle af de unge har tænkt sig at tage til Østfronten. Gruppen må først finde frem til den hverveplakat, de vil spille stykke ud fra. Herefter må gruppen finde ud af, hvad de enkelte personer, der står foran hverveplakaten skal sige og i hvilken rækkefølge replikkerne skal fremføres. De unge spillere kan også fortælle hinanden, hvad de hver især laver, men de skal først og fremmest fortælle, hvorfor de har tænkt på at melde sig til Østfronten
3. akt
Scenen udspiller sig i et større byggefirma. Gruppen må derfor finde ud af, hvordan deres kulisse skal se ud. Firmaets direktør er i tvivl, om han skal samarbejde med tyskerne. Han har derfor sendt et brev til regeringen og spurgt om man mener, han skal samarbejde. Svaret på henvendelse er lige modtaget. Direktøren og hans nærmeste medarbejdere er i gang med at diskutere, hvad de skal ud fra det svar, de har fået. Gruppen må finde ud af, om de vil samarbejde med tyskerne eller undlade at samarbejde. Det vigtigste er, at gruppen finder velbegrundede argumenter for deres standpunkter, og at de prøver at sandsynliggøre deres valg ud de valg, der måtte tages i samtiden.
4. akt
Scenen udspiller sig på en dansk politistation.
Der er lige kommet besked om, at de danske kommunister skal interneres. Gruppen må finde ud af, hvordan deres kulisse skal se ud. Dernæst skal de fortælle, hvad de gjorde med beskeden set i lyset af det vi ved skete. De må derfor ikke undlade at internere kommunisterne.

Klassen kan deles i to grupper, der igen deles i mindre grupper, der relaterer til to overordnede temaer. Alle grupper skal en lave en billedserie. Den ene halvdel af klassen arbejder med at finde billeder, der handler om samarbejdet med tyskerne og den anden halvdel arbejder med at finde billeder, der handler om modstanden mod tyskerne.
Eleverne finder ud af, hvornår de enkelte billeder er fra, og hvor billedet er taget, hvis det er muligt. Desuden finder de også så mange oplysninger som de kan, om hvem der er med på billedet, hvad der sker på billedet og giver under alle omstændigheder et bud på, hvorfor billedet er taget. Ud fra den viden de herved har erhvervet, laver de billedtekster til de enkelte billeder.
Billeder fra andre temaer må gerne inddrages.

Klassen ser filmklippene: Bruddet med tyskerne og Folkestrejken i København. Derudover hører de evt. lydoptagelserne fra den 21. august 1943 og den 29. august 1943. Alle læser den historiske fortælling: Oprøret. Billederne om masseslagsmål med tysk soldat, panservogne i gaderne analyseres. Arbejdet afsluttes med, at eleverne i mindre grupper laver en illustreret tidslinje, der angiver begivenhederne i den korrekte kronologiske orden. Under arbejdet må eleverne gerne inddrage billeder og materiale fra deres eget lokalområde, hvis der findes relevant materiale og fra litteraturlisten. Under fremlæggelsen af arbejdet redegør eleverne for, hvorfor deres illustrerede tidslinje fremtræder, som den gør.

Klassen kan lave et evalueringsspil, der tester deres viden om de stikord, der er angivet i artiklerne til temaet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund