• Indhold

Samarbejde eller modstand - Modstanden

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilke muligheder for modstand findes der i et besat land; hvordan og hvornår blev de udnyttet under Besættelsen?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen og kilderne:

 1. Hvordan reagerede forskellige grupper af danskere på den tyske besættelse i april 1940?
 2. Hvilke former for modstand fandtes der i begyndelsen af besættelsen? Analyser tegningen ”Den kolde skulder” i besvarelsen af spørgsmålet
 3. Fra hvilke dele af det politiske liv kom de første modstandsfolk? Hvilke grunde kan man anføre for, at det netop var disse grupper, der begyndte modstanden?
 4. Hvilke former for modstand var de vigtigste i den organiserede modstand?
 5. Hvilke argumenter blev fremført for nødvendigheden af modstand? Lav en liste over de argumenter, som Mogens Fog fremførte i sit ”1. brev” fra december 1942 (se kilderne). Find ud af, hvem Mogens Fog er. Diskutér hans argumenter.
 6. Hvilke problemer var der for udbredelsen af de illegale blade, og hvordan blev de forsøgt overvundet?
 7. Hvad var formålet med den illegale presse? Læs brevet: ”Kære engelske ven” i kilderne. Hvad er indholdet, og hvorfor har man bygget brevet op på den måde, det foreligger?
 8. Hvilke former for sabotage blev benyttet? Hvordan fik man midlerne til sabotagen?
 9. Hvornår og hvorfor blev Frihedsrådet dannet? Inddrag artiklen i Frit Danmark, hvor Frihedsrådet blev præsenteret for offentligheden. Hvilke mål for modstandskampen fremfører Frihedsrådet?
 10. Frihedsrådet bestod af forskellige grupper af modstandsfolk, bl.a. fra yderfløjene på højre og venstre side af det politiske liv. Kan man af de formål, som Frihedsrådet selv angiver, se disse politiske forskelle?
 11. Hvilke problemstillinger kom Frihedsrådet til at beskæftige sig med?
 12. Hvilken rolle spillede modstandsfolkene i forbindelse med det formelle brud mellem det officielle Danmark og den tyske besættelsesmagt i august 1943?
 13. Hvilken rolle spillede Frihedsrådet under Folkestrejken i København i juni 1944?
 14. Hvilken pris betalte modstandsfolkene for deres indsats under besættelsen, og på hvilken måde var deres indsats afgørende for forholdene under besættelsen og for efterkrigstidens Danmark?

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund