• Indhold

Kilder til Samarbejde eller modstand - Samarbejdet med tyskerne

 

Kilde
TypeKildeBeskrivelseårstal
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Stauning om det nye EuropaI marts 1941 holdt den danske statsminister, socialdemokraten Thorvald Stauning, en tale i Studenterforeningen i København.
Talen tog udgangspunkt i de store sejre, som den tyske hær havde vundet i 1940. På denne baggrund mente Stauning ikke, at der var nogen vej uden om at tilpasse sig Tyskland.
Læg mærke til, at Stauning i talen nævner en kommende tysk nyordning. På hvilken måde skal Danmark tilpasse sig denne?
Efter aftale med Forlagschef Peter Reismer, Schultz Forlag.
1941
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
For et forbud mod kommunisterneOle Bjørn Kraft var konservativt folketingsmedlem i besættelsesårene.
Da den danske justitsminister d. 22. august 1941 fremlagde forslag om forbud mod kommunistiske partier og organisationer, var Kraft den eneste politiker fra folketingets store partier, som fremlagde en længere argumentation for forslaget.
Kraft mente, at de danske kommunisters revolutionære holdninger og deres forbindelse til Sovjetunionen reelt havde gjort dem til agenter for en fremmed magt. Og at de derfor ikke i besættelsestidens nødsituationer kunne påberåbe sig ”Landsmandsskabets Lov” – altså solidaritet fra deres medborgere.
Læg mærke til Krafts vægtning af kommunisternes handlinger i forhold til vægtningen af deres holdninger i argumentationen for et forbud. Hvad vejer tungest?

Se også kommunisternes reaktion på forbudet i pjecen ”Danske Toner – kommunisternes svar”.
I øvrigt:
Kraft omtaler en diskussion i 1933. Dette var en principiel diskussion om hvorvidt de kommunistiske folketingsmedlemmer Aksel Larsen og Arne Munch-Petersen kunne sidde i folketinget på grund af deres revolutionære udtalelser.
Derudover omtales også en terrorsag: Dette retter sig formentlig til en sag, som omhandlede en gruppe sabotørers aktioner før besættelsen.


Efter aftale med ...
(det har ikke været muligt at finde nulevende rettighedshavere til denne kilde. Oplysninger i denne sammenhæng bedes rettet til Julia Gardner, UNI-C - se kontakt).
1941
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
”Danske Toner” – det kommunistiske svarDa Danmarks Kommunistiske Parti i august 1941 blev forbudt, udgav partiet en illegal pjece ved navn ”Danske Toner”. Årsagen til titlen er, at pjecen var udgivet med et omslag, som fik den til at ligne et sanghæfte.
Pjecen var et kraftigt svar til interneringerne af de danske kommunister i juni 1941, samt det forbud, som folketinget vedtog d. 22 august 1941. Pjecens tekst var udformet som den tale, den kommunistiske gruppe af folketingsmedlemmer ville have holdt i folketingssalen, hvis regeringen ikke havde gjort dem eftersøgte.
Kig på uddraget, og sammenlign med argumentationen i Ole Bjørn Krafts tale fra folketinget, da kommunistloven blev vedtaget.
Læg mærke til, hvordan ”Danske Toner” omtaler regeringens samarbejde med tyskerne. Og hvordan, kommunisterne ser sig selv i forhold til modstandsbevægelsen.
Efter aftale med ...
(det har ikke været muligt at finde nulevende rettighedshavere til denne kilde. Oplysninger i denne sammenhæng bedes rettet til Julia Gardner, UNI-C - se kontakt).
1941
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
AmtmandscirkulæretEt vigtigt led i samarbejdet mellem de danske myndigheder og den tyske besættelsesmagt var personlige kontakter mellem danske embedsmænd og folk fra de tyske myndigheder i Danmark. Disse kontakter forsøgte den danske regering at få udbygget.
Den 29. august skred indenrigsministeriet til at udsende et særligt cirkulære – en slags officiel rundskrivelse – til alle amtmænd i Danmark. Amtmændene var ledende danske embedsmænd i de forskellige amter.
I cirkulæret fastslog indenrigsministeriet, at det var ønskeligt, hvis man i højere grad ville mødes med tyskerne til sociale sammenkomster såsom middage, banketter, mv.
Læg mærke til, hvilke sammenkomster, indenrigsministeriet gerne ser amtmændene komme til, og til hvilke der ikke bedes om deltagelse fra amtmændenes side.
Efter aftale med Indenrigsministeriet.
1940
foto
Billede
Dansk-Tysk Forening

Foto fra møde i Dansk-Tysk Forening.

Oprettelsen af foreningen skete med støtte fra den danske regering i juli 1940. Formålet var at styrke forbindelserne mellem Danmark og Tyskland. Foreningen blev et tydeligt udtryk for den danske samarbejdspolitik og tilpasning til det nazistiske Tyskland, og den arrangerede bl.a. en række kulturelle og politiske foredrag. Dansk-Tysk Forening ophørte efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943.


Efter aftale med Frihedsmuseet.
1940-43
foto
Billede
Interneringen af kommunisterneArrestationen af de ledende kommunister d. 22. juni 1941. Politibetjente foran ejendommen Griffenfeldtsgade 50 i København, hvor kommunistpartiet og Arbejderbladet havde lokaler.
Efter aftale med Frihedsmuseet.
1941
pdf-fil (Acrobat)
Tekst
Hans Hedtofts afskedstale

I februar 1941 pressede den tyske besættelsesmagt Hans Hedtoft-Hansen til at træde tilbage som formand for Socialdemokratiet.
Hedtoft-Hansen var i løbet af 1930´erne blevet kendt som aktiv anti-nazist, men tog del i samarbejdspolitikken.
D. 13 februar 1941 holdt Hedtoft-Hansen en afskedstale for en sluttet kreds; Socialdemokratiets hovedbestyrelse. I talen understreger Hedtoft-Hansen sit syn på nazismen som en pest og en fare for arbejderbevægelsen – men samtidig understreges det flere gange, at han ikke så noget alternativ til samarbejdspolitikken.
Læg mærke til, hvordan Hedtoft beskrive Danmarks situation i forhold til Tyskland.
Prøv at undersøge, hvad Hedtoft mener, er ”…en Skanse som aldrig kan tages.”
Hvordan mener Hedtoft-Hansen, at et brud med tyskerne kan tages?
Mener han, det er noget man skal stræbe efter?


I øvrigt:
Erik Scavenius var under besættelsen dansk udenrigs- og senere statsminister, som var kendt for en aktiv samarbejdspolitik.
Gunnar Larsen var erhvervsleder og trafikminister under besættelsen, ligeledes kendt for sin støtte til tilpasning til Tyskland.
Christmas Møller-sagen er sagen om den tidligere konservative partiformand, da han i lighed med Hedtoft blev tvunget til at trække sig tilbage.
Ved sin omtale af La Cour-sagen taler Hedtoft om fængslingen af den kritiske historiker Vilhelm La Cour fra partiet Dansk Samling.


Efter aftale med Hedtoft-Hansens efterkommer og Historisk Tidsskrift.
1941
foto
Billede
Erik Scavenius og Werner Best

Statsminister Erik Scavenius med den tyske leder i Danmark, den rigsbefuldmægtigede Werner Best.
Billedet er taget foran Christiansborg d. 6. februar 1943.


Efter aftale med Frihedsmuseet.
1943
html-fil
Website
To filmklip fra DR om "Samarbejdet med tyskerne"

De to klip kan ses på DRs websted om befrielsen under emnet "Dagligliv i Danmark 1940-45".

Titlerne på de to klip er:

Antikominternpagten
I 1941 rejste udenrigsminister Erik Scavenius til Berlin for at underskrive Antikomintern-pagten.
Klippets længde: 02:16 minutter

Tyskerne krævede danske landbrugsvarer
Under besættelsen leverede Danmark store mængder landbrugsvarer og husdyr til Tyskland.
Klippets længde: 00:36 minutter


Emnet "Dagligliv i Danmark 1940-45"
Efter aftale med DR.
lyd-fil
Lyd
BBC's danske udsendelse, 24. november 1941Fra London retter den danske journalist Terkel M. Terkelsen et kraftigt angreb på udenrigsminister Erik Scavenius i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af anti-kominternpagten.
4:03
Efter aftale med Statsbiblioteket.
1941
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 

Find originale kilder på tværs af temaer.
 • Filmklip
 • Lydklip
 • Billeder
 • Tekster

 
 

Erindringer er indsamlet af elever eller indsendt direkte af mennesker, der har oplevet befrielsen eller besættelsen.

Læs flere erindringer

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 25/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund