• Indhold

For et forbud mod kommunisterne

 

Om kilden
Ole Bjørn Kraft var konservativt folketingsmedlem i besættelsesårene.
Da den danske justitsminister d. 22. august 1941 fremlagde forslag om forbud mod kommunistiske partier og organisationer, var Kraft den eneste politiker fra folketingets store partier, som fremlagde en længere argumentation for forslaget.
Kraft mente, at de danske kommunisters revolutionære holdninger og deres forbindelse til Sovjetunionen reelt havde gjort dem til agenter for en fremmed magt. Og at de derfor ikke i besættelsestidens nødsituationer kunne påberåbe sig ”Landsmandsskabets Lov” – altså solidaritet fra deres medborgere.
Læg mærke til Krafts vægtning af kommunisternes handlinger i forhold til vægtningen af deres holdninger i argumentationen for et forbud. Hvad vejer tungest?

Se også kommunisternes reaktion på forbudet i pjecen ”Danske Toner – kommunisternes svar”.
I øvrigt:
Kraft omtaler en diskussion i 1933. Dette var en principiel diskussion om hvorvidt de kommunistiske folketingsmedlemmer Aksel Larsen og Arne Munch-Petersen kunne sidde i folketinget på grund af deres revolutionære udtalelser.
Derudover omtales også en terrorsag: Dette retter sig formentlig til en sag, som omhandlede en gruppe sabotørers aktioner før besættelsen.

(1941)

Efter aftale med ...
(det har ikke været muligt at finde nulevende rettighedshavere til denne kilde. Oplysninger i denne sammenhæng bedes rettet til Julia Gardner, UNI-C - se kontakt)
Identifikation: Fra Rigsdagstidende 22. august 1941, s. 2455-57.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 24/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund